Bøker

50 Years of Meditation – A Brief History of Acem

By Tor Hersoug

This book follows the development of Acem School of Meditation through its first 50 years, from a small group of students in Oslo in 1966 to an international non-profit organization teaching Acem Meditation on every continent.

Acem Meditation: An Introductory Companion

Authors: Are Holen and Halvor Eifring

A comprehensive description of Acem Meditation, with practical, psychological and existential perspectives.

Second revision.

The Power of the Wandering Mind – Nondirective Meditation in Science and Philosophy

Edited by Halvor Eifring

In fifteen chapters, experts in neuroscience, medicine, psychology, philosophy and the humanities share groundbreaking perspectives on how nondirective meditation interacts with brain and body, mind and culture.

Mer å hente - håndbok for brukere av Acem-meditasjon

Av Are Holen og Halvor Eifring

Hvordan få mest mulig ut av Acem-meditasjon når du er i gang med å bruke metoden? Her får du svarene. 

Stillhetens Psykologi - ny utgave

Red.: Are Holen

Stillhetens psykologi må sies å være en klassiker. Siden førsteutgaven i 1976 er den trykket i over 40.000 eksemplarer. Det gjør Stillhetens psykologi til Norges mest leste bok om meditasjon, som i tillegg er oversatt til seks andre språk. 

Yogaboken - Bevegelse og pust

Av Are Holen og Torbjørn Hobbel

Yogaboken gir en lettfattet og grundig innføring i kroppsyoga med sterk forankring i det meditative. Nybegynnere, litt trenede eller erfarne utøvere av yoga vil finne forslag til yogaprogram og utfyllende beskrivelse av et vidt antall øvelser. Bakgrunnen for boken er Norsk Yogaskoles undervisningsarbeid over mer enn femti år.

Innholdet i boken er vokst frem over år. Den bygger på omfattende erfaringer fra titusener av mennesker, i ulike kulturer og gjennom flere tiår. 

God langmeditasjon - Råd og vink ved retretter i Acem-meditasjon

 Av Are Holen og Torbjørn Hobbel

Denne boken gir nyttig informasjon til enhver som ønsker å vite hvordan man kan innrette seg på langmeditasjoner på Acem-retretter. Langmeditasjoner gir innsikt i egen og andres meditasjon. Dessuten bedrer de meditasjonene i hverdagen.

Impulsøvelser - Yoga i fri flyt

Av Torbjørn Hobbel
 
Impulsøvelser er en lite kjent form for yoga. Ikke desto mindre bidrar slike spontane bevegelser til å avslutte kroppslig og mental uro. De kan også bringe kroppen mer i samklang med stillheten inne i oss selv.

Torbjørn Hobbel er meditasjonslærer i Acem med bl.a. ansvar for undervisning i India.

Psychology of Silence - Perspectives on Acem Meditation

By Are Holen

An easy introduction to Acem Meditation, technique, background and context. 

Impulse Yoga - The free flow of spontaneous movement

Author: Torbjørn Hobbel

The yoga impulse practice offers a fascinating way to increase our levels of energy and vitality, and to release tension or stress in our minds and bodies. It can bring the body and mind closer to the silence within.

Livsvalg – Acems overgangsstudium

Red.: Ole Gjems-Onstad og Tor Hersoug

Gjennom 10 kapitler aktualiserer denne boken en rekke tankekors rundt det å vokse opp i en uoversiktlig verden. I ungdomstiden står mye på spill. Livsanskuelse formes. En rekke valg skal foretas – livsstil, utdannelse, partner og venner. Man blir aldri ferdig med valgene. Det store spillet det er å være menneske, avsluttes ikke så lenge man lever. Valg må tas hele tiden.

Fighting Stress: Reviews of Meditation Research

Redigert av Svend Davanger, Halvor Eifring og Anne Grete Hersoug

En oppdatert oversikt over hva forskningen sier om meditasjon.