Keyword: Acem Meditation

Om meditasjon og munnspill, ledighet og ærlighet

Meditasjon framheves ofte som et virkemiddel musikere kan anvende for å være mer harmoniske, fokuserte og klare til å prestere optimalt. Men kan en slik tilnærming bli litt for instrumentell og enkel? Kan vi gjennom erfaringen av en ledig holdning i meditasjonen heller utvikle en lignende musikalsk ledighet som gjør oss mer åpne og ærlige i kreative prosesser? En mediterende munnspiller reflekterer.

Skrevet av Richard Gjems

AcemArticle

Det skjeve tårn i Pisa - noen skrå bemerkninger om musikk

Funkmusikk og rock gjør noe med deg. Får deg til å ville bevege deg, bevege kroppen. Rytmene vekker noe i deg, en slags vilje til aktivitet. Det skjer raskt, på sekundet. Lydbasert meditasjon virker mye langsommere, men også den er basert på rytme, og klang. Også den vekker noe i deg, men mye dypere. En vilje til vekst, og til å finne en forankring. I denne artikkelen ser vi mest på hvordan rytmisk musikk virker på oss, og hvorfor.

Skrevet av Svend Davanger

AcemArticle

Dyade 2024/2 Rock rytme ro

– om musikk og meditasjon

AcemProduct

Acem Meditation: An Introductory Companion

A comprehensive description of Acem Meditation, with practical, psychological and existential perspectives.

AcemProduct

Inner Strength: The Free Mental Attitude in Acem Meditation (Book)

Best introduction to long-term processes of Acem Meditation.

AcemProduct

Mer att hämta - en grundbok i Acem Meditation

Av Are Holen och Halvor Eifring

En enkel introduktion till Acem Meditation - om teknik, bakgrund och Acem Meditation i relation till andra meditationsmetoder. 

Priset inkluderar porto.

AcemProduct

Inner Strength: The Free Mental Attitude in Acem Meditation (Book)

Best introduction to long-term processes of Acem Meditation.

AcemProduct

Inner Strength

The Free Mental Attitude in Acem Meditation

På denne CDen drøfter Are Holen begrepet ledighet i Acem-meditasjon, en mental holdning som kan gi avspenning og dypere forandringer i personligheten. CDen er engelskspråklig.

AcemProduct

Acem-Meditation - Entspannung, Stille, Innere Kraft

Are Holen & Ole Nygaard (red.)

Artikkelsamling på tysk om Acem-meditasjon. Personlig utvikling, stressmestring og ledig mental holdning. Boken gir leseren en dypere forståelse av meditasjon og det utbytte den kan gi i ens liv. Oppdatering om ny vitenskapelig forskning på Acem-meditasjon, samt meditasjon generelt,.

AcemProduct