Dyade 1991/01: Radikal stillhet. Acem – fordypelse og kulturkamp

Acem?  En slags Ajax for sjelen?  Nei.  Acem er noe langt mer radikalt – og stillferdig.  Ved Acems 25-årsjubileum deler Carl Henrik Grøndahl personlige erfaringer med det han kaller revolusjonen på Stortorget.  Ole Gjems-Onstad setter Acem inn i en videre sammenheng som en ærlighetens pedagogikk.  Mends Halvor Eifring reflekterer over de kulturelle forutsetning-ene for at Acem oppsto nettopp i Norge.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00