Noen milepæler i Acems historie

Her finner du en tidslinje med gjennomgang av viktige hendelser i Acems historie.

1966 Acem stiftes som AMS Academic Meditation Society 27. januar

1967 Are Holen blir meditasjonslærer etter seks måneders studier i India Første helgekurs på Tyriheim ved Tyrifjorden

1968 Første sommerkurs på Ås. Fire første kurslærere utdannes. Tar i bruk kontor på Stortorvet.

1969 AMS-informasjon kommer med første nummer. Bladet utvikler seg senere til Dyade og til AcemMagasinet. Offset-maskin til kr. 10 000 innkjøpt.

1970 Helgekurs på Mariaholm ved Øyeren for første gang. Første kommunikasjonsgruppe for lederne. Første loppemarked. Heretter årlig, blir stadig større.

1971 AMS-informasjon skifter navn til Dyade. En rekke kommunikasjonsgrupper for Acem-mediterende. Åpen konflikt med Mahesh Yogi og TM-bevegelsen.

1972 Brudd i samarbeidet med Mahesh Yogi og TM-bevegelsen. AMS tar i bruk nye kontorer i Frimannsgate i Oslo. Første bokollektiv av AMS-medlemmer etablert på Heggeli i Oslo.

1973 AMS-nytt skilles fra Dyade og kommer med sitt først nummer. Dalai Lama på sitt første besøk i Norge. AMS arrangerer stort møte med ham i Universitetets gamle festsal i Oslo.

1974 Første utgave av SYMP, AMS’s studentavis kommer ut. AMS skifter navn til Acem 1. september.

1975 Det arbeides intenst med meditasjonsveiledning for å styrke kurslærernes veiledningskompetanse.

1976 Ole Gjems-Onstad blir daglig leder for Acem. Eiendommen i Sporveisgt 37 i Oslo kjøpt av Fagerborg menighet. To års omfattende oppussing venter.
Første utgave av Stillhetens psykologi utgitt.

1977 TM-bevegelsen har stevnet Acem for retten og krever erstatning på 200 000 kr samt rett til alle Acems midler ved bruddtidspunktet.
Byretten gir Acem medhold på alle punkter. TM-bevegelsen anker.
Loppemarked utenfor Ullevål stadion innbringer brutto kr. 203 000.
250 medlemmer legger ned 10 000 arbeidstimer.

1978 Acem studieorganisasjon stiftes og innleder nært samarbeid med Folkeuniversitetet (FU). Acem Sverige blir etablert. 13. november åpnes Acemhuset i Sporveisgaten offisielt av Oslos ordfører Albert Nordengen.

1979 Acem studieorganisasjon blir medlem av FU. Acem Danmark etableres.
Forlik i saken mellom Acem og TM-bevegelsen, som betaler Acems saks- omkostninger med kr 130 000 samt kr. 300 000 som kompensasjon for at Acem skal slutte å bruke betegnelsene transcendental meditasjon og TM etter ett års overgangstid. Bispemøtet vedtar en uttalelse om at Acem sprer panteisme. Eiendommen Hartmanns pensjonatskole i Asker anskaffes.
Stillhetens psykologi utkommer på svensk og dansk.

1980 Acem Nederland etableres. Første “gigantloppemarked” i Bogstadveien.
Begrepet Acem-meditasjon erstatter betegnelsen transcendental meditasjon.

1981 Acems 15-årsjubileum markeres med stormøte i Chateau Neuf i Oslo.

1982 Siste virkelig store loppemarked i Bogstadveien i Oslo. Acem Radio er på lufta første gang 16. august. Skaugumåsen kurssenter åpnes offisielt 28.oktober av Askers ordfører Eyvind Wang.

1983 Acem Radio i Trondheim opprettes. Første ukelange kommunikasjonskurs og første internasjonale kulturseminar arrangeres på Skaugumåsen.

1984 Landskonferansen Nærradio-84 holdes på Skaugumåsen med 51 konsesjonsinnehavere. Acem får konsesjon for nærtv i Oslo. Acem Radio Bergen kommer på lufta. Boken Meditasjon på norsk blir utgitt. Første begynnerkurs på Taiwan.

1985 Acem TV har prøvesendinger. Acem Radio Asker og Acem Radio Stavanger igang. Nobelprisvinneren Isaac Bashevis Singer deltar på kulturseminar på Skaugumåsen kurssenter og holder åpent foredrag i Acem-huset i Oslo.

1986 Acem TV starter sendinger 13. februar med fire timer i uken. 20-årsjubileet markeres med mottagelse i Acem-huset i Oslo og en serie jubileums forelesninger. De første asylsøkere kommer til Skaugumåsen kurssenter.
Acem Sverige anskaffer kurslokaler i Uppsala. Acem Taiwan stiftet.

1987 Skaugumåsen kurssenter blir et av de største mottakssentre for flyktninger på Østlandet. Acem anskaffer eiendommen Gladheim i Holmenkollen, først brukt som asylmottak og deretter leiet ut til barnehagedrift.
Acem Stavanger får kurslokaler i Oscars gate.

1988 Første sommerkurs i Sverige. Acem anskaffer Hesteløkka på Jeløya utenfor Moss. Acem-huset i Brodtkorbs vei i Trondheim tas i bruk.

1989 Acem kjøper en mindre bygård i Huitfeldstgt i Oslo med kontor- og møtelokaler og studio til radio og tv. Nobelprisvinneren Andrej Sakharov på åpent møte i Acem-huset i Oslo. Acem Danmark anskaffer hus i Kochs vej i Købehavn. Acem Kristiansand får kontor og møtelokaler i en leilighet i Markensgate.

1990 Acem studentkollektiv etableres i Charlotte Andersens vei i Oslo.
Asylmottaket på Skaugumåsen kurssenter avvikles.

1991 25-årsjubileet markeres med festmøte i Universitetets Gamle Festsal i Oslo. Åpningshelgekurs på oppusset Skagumåsen kurssenter i oktober.
Acem Bergen får eget hus i gågaten Marken.

1992 Stillhetens psykologi kommer på nederlandsk. Skaugumåsen blir igjen mottakssenter for asylsøkere.

1993 Videregående sommerkurs over to uker holdes på Ås.

1994 Første Overgangsstudium som alternativ eller tillegg til vanlig konfirma- sjon gjennomføres. Flyktningsmottaket på Skaugumåsen avvikles.

1995 Første fordypelseskurs med videregående meditasjonsutførelse over to uker på Gejerskolan i Värmland. Første publisering i internasjonalt fagtidsskift om virkningene av Acem-meditasjon. Acem får kurslokaler sentralt i Stockholm.

1996 Acem anskaffer kurslokaler i Skien. Stillhetens psykologi kommer på kinesisk på Taiwan. Skaugumåsen tas igjen i bruk til egne aktiviteter.

1997 Første kurs i Acem-meditasjon i India. Boken Stress Arbeid Kjærlighet.
Acem-meditasjon i perspektiv kommer ut. Jevnlig kursvirksomhet i England starter.

1998 Acem Travels første reise: Taiwan og Kina. Stillhetens psykologi kommer på kinesisk i Beijing. Acem India formelt stiftet. Lundsholm herregård ved Arvika i Värmland anskaffet. Acems første kokebok lansert.

1999 Første gang kommunikasjonskurs over to uker. Medlemsbladet Acem Samachar in India etablert.

2000 Acem Travels går til Nord-India. Acems første bok på engelsk, Inner Strength, utgis. Første weekendretrett for mediterende i England. Første begynnerkurs i Acem-meditasjon i Afrika, i Gambia.

2001 Acem Taiwan får kurslokaler i Taipei. Jevnlig kursvirksomhet starter i Tyskland og Spania.

2002 Acem Travels går til Taiwan og Kina. Acem Norsk Yoga-skole holder kurs på Svalbard.

2003 World Retreat med 300 deltagere fra 10 land holdes på Landbrukshøyskolen på Ås. Acem Danmark får egen meditasjonslærer. Acem Sverige markerer 25 års jubileum. Acem overtar Halvorsbøle ved Randsfjorden, et konferansesenter av høy standard med 100 senger.

2004 Nytt bygg på Lundsholm er ferdig. Første doktorgrad tatt på fysiologiske virkninger av Acem-meditasjon. Første ukelange sommerkurs i Tyskland.
Første weekendretrett for Acem-mediterende i Spania.

2005 Acem Travels går til Syd-India. Acem Nederland markerer 25 års jubileum.
Sverige får egen meditasjonslærer.

2006 Acem Travels til Kina og Taiwan, som kan markere sitt 20-årsjubileum.
Første weekendretrett for mediterende i Sør-Afrika. Acem arrangerer til sammen 13 sommerkurs av minst en ukes varighet på Halvorsbøle, Lundsholm og i Tyskland. 5-dagers retrett i Spania. Acems 40-års jubileum markeres med en rekke arrangementer.

Produkter

Dyade 2006/03-04: Meditasjon motstrøms

 

Relaterte artikler

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2022-utgivelsene

4/22: Frivillighetens kår i frivillighetens år

3/22: Du bor i din barndom

2/22: Tenke på døden

Tidligere utgivelser:

1/22: Skapende sinn

4/21: Forsoningens dans

3/21: Projeksjon og fordreining

2/21: Forfattere om livet

1/21: Stillhetens kraft

4/20: Korona - slutten på den lange freden 

3/20: Hvem blir vi når vi blir syke?

2/20: The Beatles og meditasjon 50 år etter

1/20: Skammen

4/19: Under overflaten

3/19: Hukommelse

2/19: Lidenskap og vitenskap

1/19: Vesten vs. Resten 

4/18: Vårt forhold til dyr 

3/18: Yoga

2/18: Rus

1/18: Magiske speil

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det kan du gjøre her

Facebook

Lik oss på Facebook og få oppdateringer hver gang det skjer noe.

Dyade på Facebook

Lesetips til elever i VGS

Er du nysgjerrig, ønsker å forstå mer eller trenger bakgrunnstoff til stilskriving? Emneknagger og utvalgte artikler finner du her.

Smakebiter

Skyen

Etter mitt første fordypelseskurs i Acem gjenopptok jeg tegning. De fem siste årene hadde jeg tegnet lite, og forholdt meg til tegning som en måte å illustrere idéer på.

Et rom der dørene til det ubevisste står på gløtt

Jeg har et mål, men vet ikke veien til målet. Jeg vet ikke engang hvordan målet ser ut. Jeg vet bare at jeg skal skrive noe om min erfaring som arkitekt og som mediterende, men hva teksten kommer til å handle om vet jeg ikke enda.

Det er typisk en kreativ prosess for en arkitekt, å jobbe mot et mål, med et resultat vokser frem underveis. Og prosessen er ganske lik, enten det gjelder å skrive eller å tegne hus.

Turist i et krevende land

Bilder fra en reise i Algerie

Den arabiske mannen

— mellom barken og veden

Vi har hørt mye om Midt-Østens kvinner og deres vilkår, men hvordan er det å være arabisk mann, vokse opp i en arabisk familie, leve sitt liv med kone og barn, venner og arbeidskolleger? Er de entydige vinnere i kjønnskampen, eller er det ikke så enkelt?

De har andre skikker og synsmåter enn skandinaviske menn. Kan vi allikevel forstå deres hverdag og liv?

Yoga og helse

— hva sier forskningen?

Hva gjør yoga med helsen? Ulike yogabøker presenterer ulike effekter, noen basert på rene antagelser, andre på erfaring. Det siste tiåret har vitenskapelig forskning på yoga tatt seg kraftig opp. I denne artikkelen diskuterer Erik Ekker Solberg, Halvor Eifring og Are Holen yoga-forskningens resultater.

Stillhetens bevegelser

Vi er mennesker av kjøtt og blod, og våre liv er spunnet inn i tiden. Yoga og meditasjon gir svar til noen av sinnets lengsler mot stillhet og tidløshet, men slipper aldri helt taket i kroppens, sansenes og hverdagens mylder av krav og behov. Kroppslige og mentale teknikker kan hjelpe oss å leve nær spenningsfeltet mellom det stille og det støyende.

I have nothing to say, and I am saying it

- Nøytralitet som forpliktelse

Tate Gallery for Modern Art i London har ved siden av et non-figurativt maleri slått opp dette sitatet av den nonfigurative maler Gerhard Richter: ”I have nothing to say, and I am saying it.”

Kunne han (Sarkozy) bare sett det selv!

For å illustrere aktualisering kan man bruke ikke bare historier om mediterende, men også ”felles kjente” fra politikk, næringsliv og litteratur. Det er ingen grunn til å tro at f eks Frankrikes tidligere president Nikolas Sarkozy eller Apples grunnlegger Steve Jobs ville ”holdt ut” med en mild meditasjonsmetode som Acem-meditasjon. Men de kan brukes som pedagogiske eksempler i et mer allment forsøkt på å forstå hva aktualisering er.

Meditasjon over døde kropper

Slutten på livet er tema for meditasjon i de fleste kulturer. Men den aller sterkeste påminnelse om dødens realitet er fysisk: livløse kropper, råtnende legemsdeler, hodeskaller og knokler. Man skulle kanskje tro at slikt bare fyller en med vemmelse, men fredfylt ro ser ut til å være en like vanlig reaksjon.

Med ansikt mot døden

Døden er absolutt. Den er ikke høflig. Den pakker ikke inn. Døden kommer når den kommer og tar det den tar. Den presser alvor og følelser selv på de som liker å holde denslags på avstand. Døden er brutal, men ærlig.

Feriereisen og fortellingen om deg selv

- om forskning på turisters erfaring av reisen

Svein Larsen har gjennomført en rekke studier av turister og feriereisende, blant annet med vekt på motiver for å reise, vurderinger av risiko og sammenlikning på tvers av land og kulturer.

Reise i okkupert land

"Halvor, du må våkne!" I søvne har jeg hørt den harde og intense bankingen lenge, men den har flytt sammen med bilder og fantasier i drømmene mine, og jeg har sovet ufortrødent videre. Men nå er det vår dør de dundrer løs på, etter først å ha brutt seg inn gjennom det lille og primitive, men egentlig ganske hyggelige hotellets hovedinngang og gått fra dør til dør med det samme støyende og angstvekkende budskap: "Husundersøkelse!"

Hvor opptatt er vi av sex, og hvorfor?

Det er vel kjent at unge menn kan ha lyst på sex en gang i mellom, men seksualbehovet ser ut til å gjennomsyre oss hele livet. Seksualdriften påvirker oss livet igjennom, enten vi vil det eller ikke. Dette gjør sex til en eksistensiell utfordring.

Sjekking, sex og partnervalg

- kresne kvinner og ivrige menn?

Menn vil spre genene sine til flest mulige kvinner, mens kvinner har færre sjanser og satser mer på hver mann – at han skal bli der for alltid og beskytte henne og barna. Men hvor godt stemmer dette for hvordan kvinner og menn sjekker i dag? Og er det faktisk slik at menn har mest lyst og kvinner ikke orker?

Menn uten manuskript

Guttemannen lunter inn på scenen. Ikke farlig. Bare uskikkelig.

Uregjerlige liv med vendepunkter

Hva er vår livshistorie? Det er i alle fall ikke dokumentasjon av alt som har skjedd i livene våre. Vi har ikke hjernekapasitet til å huske alt, og om vi – med støtte i moderne datalagring – kunne det, så ville det bli en uprioritert oppsamling av smått og stort som knapt ville interessere noen.