Bare fantasien som setter grenser?

Om kreativitet og meditasjon (leder)

”Nå er det bare fantasien som setter grensene for hva vi kan få til!” I årene som er gått siden internett slo igjennom i 1995 er dette utsagnet blitt gjentatt så ofte at det nærmest er blitt en klisjé.

Nei, vi er ikke der ennå. Det gir fortsatt makt å sitte med et stort mediehus, et velsmurt distribusjonsapparat, et anerkjent varemerke og en innarbeidet publikumsoppslutning.

Men vi er på vei. Datautviklingen har gått fra hardware til software til apps. Nettverk-ene er i ferd med å bli trådløse, tilgjengelige overalt og raskere. Utstyret for innholds-produksjon blir stadig mindre, lettere, enklere og billigere – og veien ut til bred publi-kumskontakt mer oppnåelig. Terskelen for å bli egen kringkaster, nettavis, forlag eller annen opinionsleder blir stadig lavere. Etter hvert er det først og fremst våre egne evner til å utnytte mulighetene som begrenser oss.

Samtiden har tatt poenget. Det ropes etter kreativitet, innovasjon og nyskaping overalt. Det er egenskapene som etterspørres i jobbannonsene. Det er hva yngre generasjoner ønsker å finne i miljøer de kan tenke seg å arbeide i – og i byer hvor det er attraktivt å slå seg ned. Det er hva Norge skal leve av når oljen en gang tar slutt. Og det er et tema det for tiden skrives og tenkes svært mye omkring. Søkeordet ”creativity” bringer fram 15.328 bøker på Amazon.com og gir 217 millioner treff på Google.

Mer kreativ med meditasjon? De siste par årene har jeg lest adskillige bøker om kreativitet. Det har utløst mange assosiasjoner til mine erfaringer med Acem-meditasjon som jeg har praktisert og undervist i siden 1970-tallet. Det er særlig tre aspekter ved kreativitet hvor det er klare paralleller til hva man arbeider med i ledighetsteknikker som Acem-meditasjon:

  • Kreativ oppmerksomhet. Når vi stanger hodet mot veggen, nytter det ikke å kjøre på videre rett fram. Da trengs det sensitivitet for det som kommer inn fra siden – fra randen av oppmerksomheten. Hvordan utvikler vi sensitivitet for randtankene?
  • Kreativ utfoldelse. Jazzmusikeren som improviserer sammen med andre, inkluderer spontanstrømmen med sine fornyende impulser inn i sin aktivitet. Hvordan utvikles den evnen – i musikk og skapende virksomhet generelt?
  • Kreativ fornyelse. Kreativitet er å bringe noe nytt og annerledes inn i en verden preget av en innarbeidet måte å tenke på. Hva skjer i møtet mellom det etablerte og det nye – og hva skal til for at det nye skal makte å forandre og fornye kulturen?

Begrepet, forestillingen og fenomenet. Begrepet gir definisjonen. Forestillingen forteller hva folk har tenkt seg omkring kreativitet og hvordan den oppstår – der forteller historikeren Dag Jensen om hvordan skaperkraften har kommet fra himmelen og ned på jorda. Fenomenet er hvordan kreativitet fungerer i praksis. Forfatteren Christopher Grøndahl deler motsetningsfylte erfaringer fra skriveprosessen for en roman som kanskje – eller kanskje ikke – vil bli utgitt. Psykologen Anne Grete Hersoug ser på hvordan nevroser og psykiske problemer ga næring til stor kunst hos kunstneren Henri Matisse. Kinesisk-professoren Halvor Eifring gir oss et overraskende innblikk fra kinesisk poesi i hvordan kreativitet kan blomstre også innenfor uhyre strenge genrekrav. Datakonsulenten Erik Nesvold viser oss at kreative programmerere som de ukjente Dennis Ritchie og Steve Wozniak kan trenge minst like kreative oppfølgere som Steve Jobs for å nå ut med sine nyskapninger. Og kunstneren Karin Eizenhöfer deler et bilde og fortellingen om hvordan det ble til under en meditasjonsretrett i Tyskland sommeren 2012.

Velkommen inn i en oppdagelsesreise i kreativitetens, fantasiens og meditasjonens verden. God lesning!

Rolf Brandrud

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2022-utgivelsene

2/22: Tenke på døden

Tidligere utgivelser:

1/22: Skapende sinn

4/21: Forsoningens dans

3/21: Projeksjon og fordreining

2/21: Forfattere om livet

1/21: Stillhetens kraft

4/20: Korona - slutten på den lange freden 

3/20: Hvem blir vi når vi blir syke?

2/20: The Beatles og meditasjon 50 år etter

1/20: Skammen

4/19: Under overflaten

3/19: Hukommelse

2/19: Lidenskap og vitenskap

1/19: Vesten vs. Resten 

4/18: Vårt forhold til dyr 

3/18: Yoga

2/18: Rus

1/18: Magiske speil

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det kan du gjøre her

Facebook

Lik oss på Facebook og få oppdateringer hver gang det skjer noe.

Dyade på Facebook

Lesetips til elever i VGS

Er du nysgjerrig, ønsker å forstå mer eller trenger bakgrunnstoff til stilskriving? Emneknagger og utvalgte artikler finner du her.

Smakebiter

Skyen

Etter mitt første fordypelseskurs i Acem gjenopptok jeg tegning. De fem siste årene hadde jeg tegnet lite, og forholdt meg til tegning som en måte å illustrere idéer på.

Et rom der dørene til det ubevisste står på gløtt

Jeg har et mål, men vet ikke veien til målet. Jeg vet ikke engang hvordan målet ser ut. Jeg vet bare at jeg skal skrive noe om min erfaring som arkitekt og som mediterende, men hva teksten kommer til å handle om vet jeg ikke enda.

Det er typisk en kreativ prosess for en arkitekt, å jobbe mot et mål, med et resultat vokser frem underveis. Og prosessen er ganske lik, enten det gjelder å skrive eller å tegne hus.

Turist i et krevende land

Bilder fra en reise i Algerie

Den arabiske mannen

— mellom barken og veden

Vi har hørt mye om Midt-Østens kvinner og deres vilkår, men hvordan er det å være arabisk mann, vokse opp i en arabisk familie, leve sitt liv med kone og barn, venner og arbeidskolleger? Er de entydige vinnere i kjønnskampen, eller er det ikke så enkelt?

De har andre skikker og synsmåter enn skandinaviske menn. Kan vi allikevel forstå deres hverdag og liv?

Yoga og helse

— hva sier forskningen?

Hva gjør yoga med helsen? Ulike yogabøker presenterer ulike effekter, noen basert på rene antagelser, andre på erfaring. Det siste tiåret har vitenskapelig forskning på yoga tatt seg kraftig opp. I denne artikkelen diskuterer Erik Ekker Solberg, Halvor Eifring og Are Holen yoga-forskningens resultater.

Stillhetens bevegelser

Vi er mennesker av kjøtt og blod, og våre liv er spunnet inn i tiden. Yoga og meditasjon gir svar til noen av sinnets lengsler mot stillhet og tidløshet, men slipper aldri helt taket i kroppens, sansenes og hverdagens mylder av krav og behov. Kroppslige og mentale teknikker kan hjelpe oss å leve nær spenningsfeltet mellom det stille og det støyende.

I have nothing to say, and I am saying it

- Nøytralitet som forpliktelse

Tate Gallery for Modern Art i London har ved siden av et non-figurativt maleri slått opp dette sitatet av den nonfigurative maler Gerhard Richter: ”I have nothing to say, and I am saying it.”

Kunne han (Sarkozy) bare sett det selv!

For å illustrere aktualisering kan man bruke ikke bare historier om mediterende, men også ”felles kjente” fra politikk, næringsliv og litteratur. Det er ingen grunn til å tro at f eks Frankrikes tidligere president Nikolas Sarkozy eller Apples grunnlegger Steve Jobs ville ”holdt ut” med en mild meditasjonsmetode som Acem-meditasjon. Men de kan brukes som pedagogiske eksempler i et mer allment forsøkt på å forstå hva aktualisering er.

Meditasjon over døde kropper

Slutten på livet er tema for meditasjon i de fleste kulturer. Men den aller sterkeste påminnelse om dødens realitet er fysisk: livløse kropper, råtnende legemsdeler, hodeskaller og knokler. Man skulle kanskje tro at slikt bare fyller en med vemmelse, men fredfylt ro ser ut til å være en like vanlig reaksjon.

Med ansikt mot døden

Døden er absolutt. Den er ikke høflig. Den pakker ikke inn. Døden kommer når den kommer og tar det den tar. Den presser alvor og følelser selv på de som liker å holde denslags på avstand. Døden er brutal, men ærlig.

Feriereisen og fortellingen om deg selv

- om forskning på turisters erfaring av reisen

Svein Larsen har gjennomført en rekke studier av turister og feriereisende, blant annet med vekt på motiver for å reise, vurderinger av risiko og sammenlikning på tvers av land og kulturer.

Reise i okkupert land

"Halvor, du må våkne!" I søvne har jeg hørt den harde og intense bankingen lenge, men den har flytt sammen med bilder og fantasier i drømmene mine, og jeg har sovet ufortrødent videre. Men nå er det vår dør de dundrer løs på, etter først å ha brutt seg inn gjennom det lille og primitive, men egentlig ganske hyggelige hotellets hovedinngang og gått fra dør til dør med det samme støyende og angstvekkende budskap: "Husundersøkelse!"

Hvor opptatt er vi av sex, og hvorfor?

Det er vel kjent at unge menn kan ha lyst på sex en gang i mellom, men seksualbehovet ser ut til å gjennomsyre oss hele livet. Seksualdriften påvirker oss livet igjennom, enten vi vil det eller ikke. Dette gjør sex til en eksistensiell utfordring.

Sjekking, sex og partnervalg

- kresne kvinner og ivrige menn?

Menn vil spre genene sine til flest mulige kvinner, mens kvinner har færre sjanser og satser mer på hver mann – at han skal bli der for alltid og beskytte henne og barna. Men hvor godt stemmer dette for hvordan kvinner og menn sjekker i dag? Og er det faktisk slik at menn har mest lyst og kvinner ikke orker?

Menn uten manuskript

Guttemannen lunter inn på scenen. Ikke farlig. Bare uskikkelig.

Uregjerlige liv med vendepunkter

Hva er vår livshistorie? Det er i alle fall ikke dokumentasjon av alt som har skjedd i livene våre. Vi har ikke hjernekapasitet til å huske alt, og om vi – med støtte i moderne datalagring – kunne det, så ville det bli en uprioritert oppsamling av smått og stort som knapt ville interessere noen.