Dyade 2020/02 The Beatles og meditasjon 50 år etter

Våren 2020 er det 50 år siden Beatles ble oppløst. Ingen andre popgrupper har vært så populære, så lenge. Fortsatt er de blant verdens mest hørte pop- eller rock-band. Et søk på Google Trends viser at et halvt århundre etter at gruppen opphørte å eksistere, blir de søkt etter på internett nesten like mange ganger som USA's forrige president, Barack Obama, og mellom en tredjedel og halvparten så mange ganger som en av vår egen tids aller største pop/rock-stjerner, 18-åringen Billie Eilish.

I dette nummeret av Dyade utforsker vi fenomenet Beatles, med et særlig blikk på deres interesse for meditasjon i årene 1967-68. Beatles gjorde med ett slag meditasjon mainstream i den vestlige verden. Men på forunderlig vis er det tydelig at meditasjonen også preget Beatles, og at erfaringen forsterket en egenskap ved dem: Evnen til å lage genuine, spontannære sanger om livets små øyeblikk.

Dyade 2020/02 The Beatles og meditasjon 50 år etter
Produkttype
Dyade - ISBN 978-82-91405-66-7
Språk
Norsk
Pris
kr 110,00

Innhold