John Locke er i live og bor på en sydhavsøy

Han var lam fra livet og ned. Så krasjet flyet hans på en stillehavsøy. Da han våknet etter ulykken, kunne han bevege bena sine. Utrolig? Ja. Tilfeldig? Neppe.

I den grad Generation Next (nettgenerasjonen, født rund 1990) har et forhold til opplysningsfilosofen John Locke, er det gjennom den populære amerikanske TV-serien «Lost», skriver Christopher Grøndahl. Finnes det spor av opplysningstiden i amerikansk underholdningsfjernsyn?

Den moderne utgaven av John Locke tilhører en gruppe overlevende som har krasjlandet på en øde stillehavsøy. Ganske snart oppdager havaristene to ting: 1) Det vil aldri komme noen og lete etter dem. 2) De er ikke alene. Øya er bebodd av en rekke skikkelser. Blant dem en morderisk sort røyk, en isbjørn, en stamme kaukasiske urinnvånere som snakker amerikansk og kalles «de andre», samt restene etter «The Dharma Initative», et forskningsprosjekt med mystisk/metafysisk orientering.

Havaristene er nødt til å trenge inn i øyas hemmeligheter for å overleve. John Locke (spilt av skuespilleren Terry O'Quinn) har fra starten av et spesielt forhold til øyas tilsynelatende ondskap. For ham er øya et sted der mirakler er mulige. I motsetning til resten av gruppen, er han raskt på øyas parti, og langt mer uredd i utforskningen av mysteriene. Med evnen til å gå, har han også fått troen på at han har kommet til øya for å utrette noe.

Trøblete fortid

Tredje episode i «Lost» heter «Tabula Rasa» (latin for «blank tavle»)– og speiler det faktum at både vi som publikum er ukjent med karakterene vi møter, og at karakterene – inkludert John Locke – ikke vet noe om hvilken verden de har endt opp i. Serien begynner med blanke ark. Seriens struktur er bygget rundt flashbacks. Hver episode har sin hovedkarakter, og vi følger en handling i nåtidsplanet, knyttet til kampen for overlevelsen på øya.

Samtidig får vi tilbakeblikk til hendelsesforløp i hovedpersonens liv før vedkommende havnet på Oceanic flight 815. I begynnelsen forteller flashbackene hvordan akkurat denne personen endte opp på øya, men etter hvert gir tilbakeblikkene klangbunn for å forstå personens handlinger på nåtidsplanet.

John Locke fra «Lost» vokser opp i en rekke fosterhjem uten å kjenne sine biologiske foreldre. I godt voksen alder blir han kontaktet av moren. Hun forteller ham at han var en «ubesmittet unnfangelse»: Han kom til verden i jomfrufødsel. John blir nysgjerrig, leier privatdetektiv og greier å spore opp sin biologiske far, Cooper. Cooper tar i mot John med åpne armer og innlemmer ham i sitt liv. Etter en stund avslører Cooper at han trenger å få transplantert en nyre dersom han skal overleve, og John går med på å gi ham sin. Etter transplantasjonen avviser Cooper sønnen. Vi forstår at hele historien om jomfrufødsel var et plot for lokke John på pinnen og gi nyren. Faren har aldri brydd seg om John.

Lammelse

John blir deprimert, går i terapi, får en sympatisk kjæreste som han ikke greier å holde på. Og når han noen år senere senere treffer faren igjen, er han i ferd med å gifte seg med en svært rik kvinne. John advarer kvinnen mot faren, faren og John krangler. Det ender med at faren dytter ham ut av et vindu. John faller åtte etasjer, lander på fortauet og blir lam fra livet og ned. Hele denne dramatiske historien blir fortalt i små glimt gjennom de ti episodene der John er hovedperson, spredd utover fem sesonger. Det samme gjelder de andre sentrale karakterene: Svindlersjarmøren Sawyer, eks-torturisten Sayed, den overvektige og småpsykotiske lottovinneren Hugo, den selvrettferdige kirurgen Jack og den smellvakre fadermorderen Kate. Alle har de gjennomlevd nok til å fylle en roman hver for seg.

Det metafysiske materialet «Lost» byr på er ikke spesielt dypsindig. På slutten av fjerde sesong ble vi presentert for følgende faktum: Ved å snurre på et trehjul nede i en kald hule, kunne man flytte hele øya til et nytt, ukjent sted. Problemet med å bygge store fiksjonskonstruksjoner rundt mysterier, er at de fort oppleves som banale når de blir avslørt – med mindre de har forankring i dypere eksistensielt materiale (gamle legender, religioner, filosofisk innsikt). Plotet med hjulet hadde ikke denne forankringen, men et annet aspekt av serien har større dybde, og er kanskje hovedgrunnen til at «Lost» stadig er severdig: Det psykologiske.

Kjennskap gir vennskap

Muligheten til fordypning i karakterer gjør tv-serier til den audiovisuelle sjangeren som ligger tettest på romanen. Forutsatt at forfatterne greier å holde materialet levende, har du som seer etterhvert fått et nært forhold til de sentrale karakterene. Du vet hvem foreldrene deres var, du kjenner deler av livshistorien deres, du kjenner noen av hemmelighetene deres. Velskrevne tv-serier gir ekstistensiell fylde. Noen av dem makter også å gi deg innblikk i livsområder du ellers ikke ville ha kjent. Som begravelsesbyrå-verden i «Six Feet Under», containerhavnen i «The Wire» (sesong to) eller den amerikanske presidentadministrasjonen i «The West Wing». Dermed seiler tv-serien opp som vår tids store dannelsesprosjekt: For en generasjon som ikke lar seg forelese om tilværelsens utfordringer, vil den gode historien alltid vinne frem.

Men hvorfor i all verden oppkaller «Lost»-skaperne en av seriens sentrale skikkelser etter en britisk opplysningsfilosof?

Den ekte Locke

John Locke (1632 – 1704) blir sett på som opphavsmann for blant annet den moderne oppfattelsen av identitet og «selvet», ideer som senere ble videreutviklet av filosofer som David Hume, Jean-Jacques Rousseau og Immanuel Kant. Locke var den første filosofen som definerte selvet som en vedvarende strøm av «bevissthet» (consciousness). Dette var ikke noe lite sprang. Uten definisjonen av bevissthet ville det for eksempel ikke vært noe teoretisk grunnlag for Sigmund Freuds beskrivelse av det ubevisste. Her ser vi hvordan vår moderne selvforståelse følges av av en lang filosofisk utvikling der pendelen svinger fra side til side, dog stadig på et høyere innsiktsnivå (forhåpentligvis). For mens John Locke tilhørte en periode i europeisk tankehistorie der man var opptatt av å la den rasjonelle tanken stråle inn i hver mørke krok, tilhørte Freud en tid der man igjen utforsket de irrasjonelle kreftene i menneskesinnet.

Det andre begrepet i Lockes filosofi som skulle spille en sentral rolle i utviklingen av «det vestlige sinn» er «Tabula Rasa» – oppfattelsen av at vi er født uten ideer eller begreper, og at sinnet er som et blankt ark der erfaringene vi gjør skriver seg inn. All den kunnskapen vi erverver oss om den ytre virkeligheten, og alle forestillinger vi bygger omkring den, oppstår på denne måten. Her bryter Locke med den kristne filosofiens oppfatning av at mennesket kommer til verden med en sjelelige bagasje – både i form av synd og i form av en forestilling om det guddommelige. Dette skillet mellom guddom og menneskesinnet var én av forutsetningene for fremveksten av den moderne europeiske vitenskapen: Et begrep eller et fenomen kunne nå undersøkes uten at Gud eller forestillingen om Gud la føringer på hvordan man skulle forstå det man observerte.

Sosial kontrakt

Ut fra denne innsikten formet Locke teorier om den sosiale kontrakten en nasjons ledelse inngår med sitt folk for å kunne lede det. Staten og samfunnet utledes ikke fra Gud, men fra det rent menneskelige. Teoriene som presenteres i «Second Treatise on Government» førte til flere revolusjoner på slutten av 1700-tallet – og utgjør fortsatt en del av det tankemessige grunnfjellet under moderne samfunnskonstruksjoner. Først og fremst for demokratiet, men kontrakts-tanken er også aktuell i kritikken av for eksempel prestestyret i Iran: Med hvilken legitimitet holder ayatollahene fast på makten, på grunnlag av hvilken kontrakt med det iranske folk?

Forutbestemt eller fri?

Lockes to begreper – selvet som en bevissthetsstrøm og sinnet som et tabula rasa – har høyst sannsynlig bidratt til at serieskaper J.J. Abrams valgte akkurat dette navnet på rollefiguren spilt av Terry O'Quinn. Seriens sentrale tema er i hvilken grad man selv kan påvirke sitt eget livsløp versus å være underlagt en større skjebne som allerede har bestemt løypa for deg.

Rollefiguren John Locke mener at man selv kan påvirke begivenhetene på øya. Han gjør dermed ære på sin navnebror: Ingenting er forutbestemt i bevissthetsstrømmen, men du har likevel en forståelse av ditt selv som en helhet. Ved å kalle seriens tredje episode «Tabula Rasa» spiller forfatterne på Lockes andre sentrale begrep. Havaristene skulle i utgangspunktet ha dødd (og kanskje døde de faktisk) i flystyrtet. Når de kommer til seg selv på øya, begynner de på nytt i en verden de ikke har noen forutsetninger for å forstå. Gradvis skrives øyas virkelighet og metafysiske regler inn på dem. Gradvis blir vi som publikum også kjent med deres livshistorie.

Mellom tanken og troen

Liket av John Locke er sentralt i overgangen mellom femte og sjette sesong av «Lost», der det bli båret rundt i en kiste samtidig som en høyst levende Locke er aktiv på en annen kant av øya. Dette høres ut som tøys og tull, men denne typen lek med død/levende er et av de sentrale grepene innenfor seriens egen skrudde metafysikk.

Ikke minst fordi det på flere tidspunkt oppstår kryssende tidslinjer på øya: En person gjør et hopp i tid og risikerer å støte på seg selv i en annen tidslinje. I dette spenningsfeltet mellom den rasjonelle tanken og den uforståelige understrømmen befinner den moderne utgaven av John Locke seg. Han lodder ikke dypt, men er likevel spennende nok til at man ønsker å følge livsreisen hans. Kanskje kan man ta «Lost»-seriens popularitet til inntekt for at man i en tilsynelatende gjennomforklart verden har behov for, eller muligens også en dragning mot, det uforklarlige. Eller, for å si det med begrepene fra dette nummeret av Dyade, det moderne, opplyste menneske befinner seg stadig i strekk mellom tanken og troen.

Lesetips til elever i VGS

Er du nysgjerrig, ønsker å forstå mer eller trenger bakgrunnstoff til stilskriving? Emneknagger og utvalgte artikler finner du her.

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2020-utgivelsene

1/20: Skammen

Tidligere utgivelser:

4/19: Under overflaten

3/19: Hukommelse

2/19: Lidenskap og vitenskap

1/19: Vesten vs. Resten 

4/18: Vårt forhold til dyr 

3/18: Yoga

2/18: Rus

1/18: Magiske speil

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det kan du gjøre her

Facebook

Lik oss på Facebook og få oppdateringer hver gang det skjer noe.

Dyade på Facebook

Smakebiter

Skyen

Etter mitt første fordypelseskurs i Acem gjenopptok jeg tegning. De fem siste årene hadde jeg tegnet lite, og forholdt meg til tegning som en måte å illustrere idéer på.

Et rom der dørene til det ubevisste står på gløtt

Jeg har et mål, men vet ikke veien til målet. Jeg vet ikke engang hvordan målet ser ut. Jeg vet bare at jeg skal skrive noe om min erfaring som arkitekt og som mediterende, men hva teksten kommer til å handle om vet jeg ikke enda.

Det er typisk en kreativ prosess for en arkitekt, å jobbe mot et mål, med et resultat vokser frem underveis. Og prosessen er ganske lik, enten det gjelder å skrive eller å tegne hus.

Turist i et krevende land

Bilder fra en reise i Algerie

Den arabiske mannen

— mellom barken og veden

Vi har hørt mye om Midt-Østens kvinner og deres vilkår, men hvordan er det å være arabisk mann, vokse opp i en arabisk familie, leve sitt liv med kone og barn, venner og arbeidskolleger? Er de entydige vinnere i kjønnskampen, eller er det ikke så enkelt?

De har andre skikker og synsmåter enn skandinaviske menn. Kan vi allikevel forstå deres hverdag og liv?

Yoga og helse

— hva sier forskningen?

Hva gjør yoga med helsen? Ulike yogabøker presenterer ulike effekter, noen basert på rene antagelser, andre på erfaring. Det siste tiåret har vitenskapelig forskning på yoga tatt seg kraftig opp. I denne artikkelen diskuterer Erik Ekker Solberg, Halvor Eifring og Are Holen yoga-forskningens resultater.

Stillhetens bevegelser

Vi er mennesker av kjøtt og blod, og våre liv er spunnet inn i tiden. Yoga og meditasjon gir svar til noen av sinnets lengsler mot stillhet og tidløshet, men slipper aldri helt taket i kroppens, sansenes og hverdagens mylder av krav og behov. Kroppslige og mentale teknikker kan hjelpe oss å leve nær spenningsfeltet mellom det stille og det støyende.

I have nothing to say, and I am saying it

- Nøytralitet som forpliktelse

Tate Gallery for Modern Art i London har ved siden av et non-figurativt maleri slått opp dette sitatet av den nonfigurative maler Gerhard Richter: ”I have nothing to say, and I am saying it.”

Kunne han (Sarkozy) bare sett det selv!

For å illustrere aktualisering kan man bruke ikke bare historier om mediterende, men også ”felles kjente” fra politikk, næringsliv og litteratur. Det er ingen grunn til å tro at f eks Frankrikes tidligere president Nikolas Sarkozy eller Apples grunnlegger Steve Jobs ville ”holdt ut” med en mild meditasjonsmetode som Acem-meditasjon. Men de kan brukes som pedagogiske eksempler i et mer allment forsøkt på å forstå hva aktualisering er.

Meditasjon over døde kropper

Slutten på livet er tema for meditasjon i de fleste kulturer. Men den aller sterkeste påminnelse om dødens realitet er fysisk: livløse kropper, råtnende legemsdeler, hodeskaller og knokler. Man skulle kanskje tro at slikt bare fyller en med vemmelse, men fredfylt ro ser ut til å være en like vanlig reaksjon.

Med ansikt mot døden

Døden er absolutt. Den er ikke høflig. Den pakker ikke inn. Døden kommer når den kommer og tar det den tar. Den presser alvor og følelser selv på de som liker å holde denslags på avstand. Døden er brutal, men ærlig.

Feriereisen og fortellingen om deg selv

- om forskning på turisters erfaring av reisen

Svein Larsen har gjennomført en rekke studier av turister og feriereisende, blant annet med vekt på motiver for å reise, vurderinger av risiko og sammenlikning på tvers av land og kulturer.

Reise i okkupert land

"Halvor, du må våkne!" I søvne har jeg hørt den harde og intense bankingen lenge, men den har flytt sammen med bilder og fantasier i drømmene mine, og jeg har sovet ufortrødent videre. Men nå er det vår dør de dundrer løs på, etter først å ha brutt seg inn gjennom det lille og primitive, men egentlig ganske hyggelige hotellets hovedinngang og gått fra dør til dør med det samme støyende og angstvekkende budskap: "Husundersøkelse!"

Hvor opptatt er vi av sex, og hvorfor?

Det er vel kjent at unge menn kan ha lyst på sex en gang i mellom, men seksualbehovet ser ut til å gjennomsyre oss hele livet. Seksualdriften påvirker oss livet igjennom, enten vi vil det eller ikke. Dette gjør sex til en eksistensiell utfordring.

Sjekking, sex og partnervalg

- kresne kvinner og ivrige menn?

Menn vil spre genene sine til flest mulige kvinner, mens kvinner har færre sjanser og satser mer på hver mann – at han skal bli der for alltid og beskytte henne og barna. Men hvor godt stemmer dette for hvordan kvinner og menn sjekker i dag? Og er det faktisk slik at menn har mest lyst og kvinner ikke orker?

Menn uten manuskript

Guttemannen lunter inn på scenen. Ikke farlig. Bare uskikkelig.

Uregjerlige liv med vendepunkter

Hva er vår livshistorie? Det er i alle fall ikke dokumentasjon av alt som har skjedd i livene våre. Vi har ikke hjernekapasitet til å huske alt, og om vi – med støtte i moderne datalagring – kunne det, så ville det bli en uprioritert oppsamling av smått og stort som knapt ville interessere noen.