Dyade 2010 - 2014

Dyade 2011/04: Krig eller kastrasjon

Mannsrollen i forandring

Den undrende samtalen om mannen og maskulinitet er ikke blitt lettere etter 22/7. Handlingene tilsmusser dette feltet for refleksjon. Derfor er dette Dyade viktig. Mannens idealer og muligheter for å forme sitt liv er i en krise. ”Menn uten manuskript” og ”guttemannen” kan være aktuelle metaforer. Finnes modne mannsidealer?

Dyade 2011/03: Stillhetens bevegelser

Yoga og meditasjon foregår i skjæringspunktet mellom kropp og sinn. Dette Dyade tar for seg ulike aspekter ved de to teknikkene.

Dyade 2011/02: Livshistorier - Vi er alle fortellinger

Livshistorier er ikke objektiv dokumentasjon av hva som har skjedd. Det er livet slik vi husker og forstår det – med all den subjektivitet det rommer. Vi siler ut det vi opplever som vesentlig, og utvikler historier som gir mening. Er det et poeng å utvikle blikket som ser våre fortellinger om oss selv?

Dyade 2011/01: Økokalypse: Hva så?

Et flertall av oss mener at global oppvarming er en realitet. Vi innser også at konsekvensene kan bli katastrofale. Så hvorfor gjør vi så lite med det?

Dyade 2010/04: Mindfulness og meditasjon

Mindfulness nevnes ofte som supplement i behandling av fysiske eller kroppslige problemer, men også som middel til psykologisk og eksistensiell utforskning.

Hva er mindfulness? Hva er forskjeller og likheter med Acem-meditasjon? Hvordan skiller disse seg fra andre meditasjonsteknikker?

Dyade 2010/03: Å se med bevisstheten

Introspektivt arbeid gjennom meditasjon og reflekterende
 kommunikasjon gjør en mer reseptiv. Evnen til å se mer av sitt eget kan øke evnen til å ta imot mer av andre – og fra kunst.

Dyade 2010/02: I vanskelig terreng - Elleve bøker og ett forfatterskap

Dette Dyade bringer deg som leser inn i elleve bøker og ett forfatterskap. Bidragene handler om eksistensielle og historiske tema. Den tragiske dimensjon ved menneskelivet står sentralt: bevissthet om døden, omgivelser som er vanskelige å leve i, indre landskap og strukturer som forkrøpler livet. Men også dette at noe spirer, at verdighet opprettholdes, at vitebegjær hever seg over lidelsen, at handlekraft bearbeider omgivelsene. At noen imidlertid også går til grunne

Dyade 2010/01: Vår nye hjerne

- Om synapser og selvforståelse

Det skjer noe i hjerneforskningen for tiden. Gradvis er et nytt bilde av hjernen i ferd med å vinne frem: Hjernen er ikke en fast struktur, som en datamaskin. Hjernen er kontinuerlig i forandring.

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2023-utgivelsene

3/23: Intuisjon – føleri eller vei til viten?

2/23: Lyset: Dødens farge

1/23: Meditasjonsforskningen i en ny fase?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook