Dyade 2017/01: Liv i bevegelse

- prosess i meditasjon og fellesskap

På samfunnsplan betyr prosess kompromiss og pragmatisme. Man jakter ikke på det beste, men på det som er godt nok. Dette dyade bruker meditasjonsarbeid, forfattere som Tiller, Knausgård og Stoner, assistert dødshjelp og døden som noen innfallsvinkler for refleksjon og omstilling.

Dyade 2017/01: Liv i bevegelse
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Vekt
225 g
Pris
kr 100,00
| Mer