Bli hørt. Tal bedre

Av Ole Gjems-Onstad

Konkrete råd om hvordan man kan forbedre sin muntlige fremføring. Til hvert kapittel er det detaljerte øvelser til å trene selv og sammen med andre. Samtidig gir den et levende innblikk i kampen om oppmerksomheten i et moderne mediesamfunn.

Bli hørt. Tal bedre
Produkttype
Bok - ISBN 978-82-91405-06-3
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

Den som vil bli hørt, må ha evnen til å være personlig, original og ekte. Den beste retningsline er til syvende og sist: Kjenn etter hva du mener, og uttrykk det på din måte. Men man kan ikke begynne der. Å beherske offentlig opptreden krever terning. Råd, andres erfaringer og alminnelige spilleregler er nødvendig ballast.

Bokens første kapitler tar for seg hvordan man bør fokusere på ett forhold av gangen når man vil arbeide med forbedring av muntlig fremføring. Dette knyttes til kroppsspråk, og det å snakke i bilder. Et eget kapittel er viet sceneskrekk og lampefeber. Senere konkretiserer boken rollene som festtaler, toastmaster, debattant, intervjuobjekt for avis, radio og tv og møteleder.

Boken gjør det enkelt å lære fra egen erfaring og andres tilbakemeldinger.

Forfatteren, professor og faglig nestleder i Acem, Ole Gjems-Onstad, understreker at produktivitet forutsetter ivaretagelse av flere livsområder enn arbeid og yrke. Boken omhandler også hvor viktig stressmestring er for produktivitet, Acem-meditasjon kan være en metode for avspenning og overskudd.