Dyade er kulturorganisasjonen Acems forlag. Utgangspunktet er Acems erfaring med menneskelige vekstprosesser. Acem ble stiftet i Norge i 1966, og har gjennom over 50 år etablert aktivitet i 18 land i Europa, Asia og Amerika. Det har gitt erfaring med menneskelig vekstarbeid på tvers av kulturer. Dyade utgir tidsskriftet Dyade og bøker om Acem-meditasjon, yoga og menneskelige vekstprosesser.

Dyade 2017/2 REVOLUSJON

Dyade 2017/02: Revolusjon

Dyade 2017/02: Revolusjon

Det er blitt sagt at revolusjoner konfronterer oss med begynnelsens problem. Men begynnelsen er kaotisk og preget av labile psykologiske prosesser. Samtalen, forutsetning for refleksjon, bryter sammen. Revolusjoners resultater er begrensede, og kostnadene er høye.
Står vi i dag overfor forsøk på nye begynnelser? Er det paralleller mellom dagens usikre politiske situasjon og fenomenet revolusjon? Hvilke psykologiske prosesser og traumer settes i gang av revolusjoner og store samfunnsendringer? Hvordan er forholdet mellom politisk og teknologisk revolusjonær fantasi?