dyade

tidsskrift og forlag

Dyade 2020/4 Korona - slutten på den lange freden

Korona har gjort verden farlig for oss igjen.

Utryggheten har vært underveis lenge. I vår del av verden har vi levd 75 år i fred og frihet i ly av supermaktbalansen mellom USA og Sovjet.

Men siden 1989 har vi gradvis fått et langt mer uforutsigelig forhold mellom fire stormakter – Kina, USA, Russland og EU. Samtidig har det buldret av folkeopprør verden over – nå sist med Hong Kong, Black Lives Matter og Hvite-Russland.

Labile strukturer kan veltes av små hendelser – av sommerfugleffekter som setter større prosesser i gang. Hvor redde skal vi være? Når vil utryggheten gi slipp på oss? Er vi ved starten, midten eller slutten av korona-pandemien?

Det kan ingen vite.

Bli med Dyade inn i pestens, fryktens og kaosteorienes verden.

The Power of the Wandering Mind – Nondirective Meditation in Science and Philosophy

In fifteen chapters, experts in neuroscience, medicine, psychology, philosophy and the humanities share groundbreaking perspectives on how nondirective meditation interacts with brain and body, mind and culture.