Dyade 2018/04

Tidsskifte

Aldri siden 1989 har verden forandret seg så raskt og radikalt som nå

I første episode av serien «Tidsskifte» intervjuer Rolf Brandrud historikeren Geir Lundestad om Norge i en post-amerikansk verden.  I senere episoder byr han på studiosamtaler om Jordan B. Peterson, Yuval Noah Harari og intervjuer med Terje Tvedt og Kaj Skagen som kaster lys over forandringer i tiden.  Intervjuene sendes på Acem Radio/Media (se media.acem.com), legges ut her på Dyade.no og samles i temanummeret TIDSSKIFTE i kulturtidsskriftet Dyade 1/2019.

Lytt til Geir Lundestad

Lytt til Kai Skagen

Serien i overblikk