dyade

tidsskrift og forlag

Dyade 2022/3 Du bor i din barndom

BARNDOMSMINDER OG ACEM-MEDITATION

Dyade 2022/2 Tenke på døden

- et kontemplativt rom

Dyade 2022/1 Skapende sinn

- elleve forfattere om å meditere og å skrive

Elleve mediterende forfattere forteller om sine personlige erfaringer med det å skrive og det å meditere. De minner oss om hvordan meditasjonens frie tankestrøm kan gi bedre betingelser for litterær kreativitet.

50 Years of Meditation – A Brief History of Acem

By Tor Hersoug

This book follows the development of Acem School of Meditation through its first 50 years, from a small group of students in Oslo in 1966 to an international non-profit organization teaching Acem Meditation on every continent.