Dyade

Dyade er kulturorganisasjonen Acems forlag. Utgangspunktet er Acems erfaring med menneskelige vekstprosesser. Acem ble stiftet i Norge i 1966, og har gjennom over 50 år etablert aktivitet i 18 land i Europa, Asia og Amerika. Det har gitt erfaring med menneskelig vekstarbeid på tvers av kulturer. Dyade utgir tidsskriftet Dyade 4 ganger pr. år og bøker om Acem-meditasjon, yoga og menneskelige vekstprosesser. Nå er det kampanjepris på den nye utgaven av Stillhetens psykologi + Mer å hente.

Dyade 2017/04

Hva som er mulig for oss å gjøre - både fysisk og mentalt - endrer seg gjennom livet. Noe er gitt og kan ikke forandres. Men et viktig spørsmål er hvordan vi selv kan bidra til at det liv vi faktisk lever blir mest mulig fullbyrdet.

Her kan du kjøpe DYADE nr 4 2017.