Lanseringsmøte – ny bok om meditasjon og forskning

Lanseringsmøte – ny bok om meditasjon og forskning

The Power of the Wandering Mind

Nondirective Meditation in Science and Philosophy

Boken bringer banebrytende perspektiver på meditasjon fra eksperter på nevrovitenskap, medisin, psykologi, filosofi og kulturhistorie. På møtet deler mange av forfatterne sentrale poenger fra boken, og du kan få kjøpt den til introduksjonspris.

Onsdag 10. april 2019 - Sporveisgaten 37, Oslo

The Power of the Wandering Mind – Nondirective Meditation in Science and Philosophy

Edited by Halvor Eifring

Nondirective Meditation is not about emptying the mind. Instead, mind wandering is seen as an important resource. Silently repeating a meditation sound helps to cultivate a free mental attitude. The activity in the brain’s default mode network increases, enriching the flow of spontaneous thought.

Mind wandering brings rest and recuperation, helps us consolidate our memory of the past, and stimulates our planning toward future goals. It enhances creativity and makes it easier to shift perspective. It is a central feature of empathy and social relations.

In fifteen chapters, experts in neuroscience, medicine, psychology, philosophy and the humanities share groundbreaking perspectives on how nondirective meditation interacts with brain and body, mind and culture.

Dyade 2018/04

Tidsskifte

Aldri siden 1989 har verden forandret seg så raskt og radikalt som nå

I første episode av serien «Tidsskifte» intervjuer Rolf Brandrud historikeren Geir Lundestad om Norge i en post-amerikansk verden.  I senere episoder byr han på studiosamtaler om Jordan B. Peterson, Yuval Noah Harari og intervjuer med Terje Tvedt og Kaj Skagen som kaster lys over forandringer i tiden.  Intervjuene sendes på Acem Radio/Media (se media.acem.com), legges ut her på Dyade.no og samles i temanummeret TIDSSKIFTE i kulturtidsskriftet Dyade 1/2019.

Lytt til Geir Lundestad

Lytt til Kai Skagen

Serien i overblikk