Om Dyade

Dyade – en tanke foran

 

  • Reflektert, med ikke tungt
  • Tankevekkende, men ikke innfløkt
  • Litt på tvers av tidens selvfølgelige tanker

 

I en samtid da alt synes å gå fortere og fortere, bringer tidsskriftet Dyade inn ettertanke og

psykologisk refleksjon. Ambisjonen er å lage et tidsskrift som går på tvers av tidens selvfølgeligheter, og som inviterer til refleksjon. Vi utgir fire temanummer i året, og enkelte artikler fra

hvert nummer legges ut på tidsskriftets hjemmeside: http://dyade.no/tidsskrift.

 

Hvert nummer av Dyade belyser ett aktuelt tema innen psykologi, meditasjon, kultur eller samfunn, ofte fra overraskende vinkler. Bladet kommer med fire temanummer i året og drives på frivillig basis; både redaktører og skribenter jobber ulønnet og idealistisk.

 

Dyades redaksjonelle linje springer ut fra kulturorganisasjonen Acems arbeid med menneskelige vekstprosesser gjennom meditasjon, yoga, gruppepsykologi og kultur- og debattmøter. Acem har gjennom over 50 år etablert aktivitet i 18 land i Europa, Asia og Amerika. Det har gitt erfaring med menneskelig vekstarbeid på tvers av kulturer. Dette er en vesentlig inspirasjonskilde for Dyade-redaksjonen.

 

Redaksjonen har en felles erfaringsbakgrunn i arbeid med menneskelige vekstprosesser i Acem, kombinert med egen yrkesmessig forankring i fagområdene psykologi, filosofi, historie, litteratur, journalistikk, juss og medisin.

Dyade er medlem av Norsk Tidsskriftforening 

Kontaktinformasjon

Epost: dyade

Postadresse:
 Postboks 2559 Solli
 N-0202 Oslo

Kontoradresse:
 Huitfeldtsgate 49

Tlf: (+47) 23 11 87 00
 Faks: (+47) 22 83 18 31

Abonnement på tidsskriftet Dyade

Ett års abonnement på tidsskriftet Dyade. Du får papirutgaven i den fysiske postkassen og pdf-utgaven i den digitale. Fire ganger i året.