Dyade 2024/1 Hvorfor har du forlatt meg?

- Dødsangst, udødelighetsstrenben og forsoning

Dyade 2024/1 Hvorfor har du forlatt meg?
Produkttype
Dyade - ISBN 978-82-91405-82-7
Språk
Norsk
Pris
kr 140,00

Å arbeide med sin frykt for døden begynner med å erkjenne at den er naturlig og har mange individuelle variasjoner.

Forsøkene på å beseire døden har gått gjennom livsfarlige udødelighetsdrikker og alkymi til nåtidens transhumanisme og teknovitenskapelig udødelighetsbevegelse med kryonikk og mind-upload av bevisstheten til datamaskiner.

Evig legemlig liv er benekting. Den lengst dokumenterte levetid, 122 år, kan si noe om en øvre grense.

Å omtale døden som en seier, opphever ikke behovet for å forsone seg med frykten for kroppslig forfall og det man mister.

Forsoning er å leve med ubehaget over sin dødelighet. Man kan romme to tanker samtidig: være forsont med døden og sin uro overfor den.

Meditativ tidløshet kan aktualisere en dimensjon der tid, begynnelse og slutt ikke er, og som en absolutt stopp heller ikke døden.

Forfatter: Ole Gjems-Onstad

Innhold