Keyword: samfunn

Dyade 2023/3 Intuisjon – føleri eller vei til viten?

Om intuisjon som ressurs - i livet og i meditasjon

AcemProduct

Dyade 2023/4 Sannere enn virkeligheten

– om fremtid og fiksjon i film og romaner

AcemProduct

«Dess mindre du har levd, jo svartere dør du.»

Tomhetens smerte

Av Ole Gjems-Onstad

AcemArticle

Lys – en annen dimensjon

Av Ole Gjems-Onstad

AcemArticle

Leder

Ingen svar

av Ole Gjems-Onstad

AcemArticle
AcemArticle

Dyade 2023/2 Lyset: Dødens farge

- livets slutt i kunst og litteratur

AcemProduct

Fra skilpadder til empirisk filosofi – intuisjon i filosofi

Filosofer har gjennom tidene søkt etter et sikkert fundament for kunnskap. Mange mente at slikt grunnlag fantes i intuisjoner. Nå er de ikke lenger så sikre.

Skrevet av Eirik Jensen

AcemArticle

Fire måter å forstå intuisjon på

Nevn ordet intuisjon, og folk vil få ulike assosiasjoner. Historien selv har knyttet mange ideer til dette ordet, og flere av dem er med oss også i dag. Bli med på en rask gjennomgang!

Skrevet av Dag Jensen

AcemArticle

Leder

Intuisjon – føleri eller vei til viten?

AcemArticle