Dyade 2023/3 Intuisjon – føleri eller vei til viten?

Om intuisjon som ressurs - i livet og i meditasjon

Dyade 2023/3 Intuisjon – føleri eller vei til viten?
Produkttype
Dyade - ISBN 978-82-91405-80-3
Språk
Norsk
Pris
kr 130,00

Intuisjon er en ressurs. Det er å ha tilgang til noe i oss selv, en visdom eller klokskap som vet mer om oss enn vi selv gjør. Men det er lett å forveksle intuisjon med noe annet. Betyr det at vi må gi opp vår tro på våre intuisjoner? Ikke nødvendigvis. Men vi må forholde oss kritisk reflekterende til dem – ikke betrakte dem som sikre kilder til kunnskap.

Innhold