Keyword: psykologi

AcemArticle
AcemArticle

Dyade 2023/1 Meditasjonsforskningen i en ny fase?

- fra harde fakta til åndelig søken

AcemProduct

Dyade 2024/1 Hvorfor har du forlatt meg?

- Dødsangst, udødelighetsstrenben og forsoning

AcemProduct

Livsfarlig streben

Det ekstreme virkemiddel mot dødsangst er å avvise døden og gå for evig liv! Ett er evig liv i en religiøs eller metafysisk forstand, en fortsettelse i en annen dimensjon. Her ser vi på forsøk på fortsatt eksistens innenfor en materiell, historisk og lineær tid.

AcemArticle

Hva er dødsangst?

Hvorfor har vi dødsangst? Hvordan arter den seg, og hvorledes har den fulgt mennesket fra tidenes morgen?

AcemArticle

Leder

Naturlig uro

AcemArticle

Dyade 2023/4 Sannere enn virkeligheten

– om fremtid og fiksjon i film og romaner

AcemProduct

Dyade 2023/3 Intuisjon – føleri eller vei til viten?

Om intuisjon som ressurs - i livet og i meditasjon

AcemProduct

Stress og meditasjon blant ungdom og studenter

Alle opplever stress, ikke minst ungdommer og studenter. Stress er en sammensatt erfaring. Det kan være en kilde til å få det verre, ta dårligere valg i hverdagen og livet, i verste fall bryte sammen, men stress kan også lede i motsatt ret ning, være et utgangspunkt for vekst og mestring. Langt på vei er vi også avhengige av stress for både å yte og å lære. Til en viss grad er det opp til oss selv i hvilken retning stress skal lede oss. I denne artikkelen skal vi se på nyere forsk ning om stress blant studenter, og hvordan meditasjon kan øke evnen til mestring.

AcemArticle