Keyword: psykologi

Hvor mye juling kan selvfølelsen tåle?

Turid S. Berg-Nielsen

En krakelering av selvfølelsen er smertelig, men kan også gjøre en mer ydmyk og realistisk i møte med en skjebne man ikke rår over.

AcemArticle

Gammal

Rune Belsvik

Det dryp frå snøen på taket. Eg gler meg til å sitja ute i sola, berre det blir litt varmare.

AcemArticle

Leder

Eirik Jensen

Forsoningens dans

AcemArticle

Dyade 2021/4 Forsoningens dans

- Aldring som eksistensiell utfordring

Dette nummeret av Dyade handler om å forsone seg med alderdommen.

AcemProduct

Dyade 2020/03 Hvem blir vi når vi blir syke?

De egenopplevde historiene i dette Dyade handler om hvordan sykdom forstyrrer livsplaner, begrenser livsutfoldelse, og utfordrer forestillinger om hvordan livet egentlig bør være.

AcemProduct

Dyade 2020/4 Korona - slutten på den lange freden

Korona har gjort verden farlig for oss igjen. Bli med Dyade inn i pestens, fryktens og kaosteorienes verden.

AcemProduct

Kjærlighetens søte, klamme bånd
Kjærlighetens søte, klamme bånd

Din psykologiske tilknytningsstil har større innflytelse på forholdet ditt enn du kanskje var klar over.

AcemArticle

Dyade 2022/2 Tenke på døden

- et kontemplativt rom

AcemProduct

Indignasjon under lupen - En artikkel av Are Holen
Indignasjon under lupen - En artikkel av Are Holen

Hva er en krenkelse?

Ordet krenkelse brukes i daglig tale på ulike vis. Man snakker om krenkelse av en lov eller en regel når den brytes. I utenrikspolitikken hører man om krenkelser av et lands suverenitet eller territoriale grenser når en fremmed makt trenger seg inn uten tillatelse. I denne artikkelen beveger vi oss over på psykologiens krenkelser.

AcemArticle

Dyade 2021/3 Projeksjon og fordreining

- i parforhold, familie og samfunn

Dette Dyade begynner med projeksjon og fordreininger på individnivå og fortsetter med sosiale sammenhenger, ideologier, kjønn og religioner.

AcemProduct