Dyade 2020/4 Korona - slutten på den lange freden

Korona har gjort verden farlig for oss igjen. Bli med Dyade inn i pestens, fryktens og kaosteorienes verden.

Dyade 2020/4 Korona - slutten på den lange freden
Produkttype
Dyade - ISBN 978-82-91405-68-1
Språk
Norsk
Pris
kr 110,00

Utryggheten har vært underveis lenge. I vår del av verden har vi levd 75 år i fred og frihet i ly av supermaktbalansen mellom USA og Sovjet.

Men siden 1989 har vi gradvis fått et langt mer uforutsigelig forhold mellom fire stormakter – Kina, USA, Russland og EU. Samtidig har det buldret av folkeopprør verden over – nå sist med Hong Kong, Black Lives Matter og Hvite-Russland.

Labile strukturer kan veltes av små hendelser – av sommerfugleffekter som setter større prosesser i gang. Hvor redde skal vi være? Når vil utryggheten gi slipp på oss? Er vi ved starten, midten eller slutten av korona-pandemien?

Det kan ingen vite.

Innhold