Dyade 2021/4 Forsoningens dans

- Aldring som eksistensiell utfordring

Dette nummeret av Dyade handler om å forsone seg med alderdommen.

Dyade 2021/4 Forsoningens dans
Produkttype
Dyade - ISBN 978-82-91405-73-5
Språk
Norsk
Pris
kr 120,00

Den amerikanske teologen Reinhold Niebuhr skrev i sin tid en kort bønn som uttrykker noe av hva dette temanummeret av Dyade handler om:

Kjære far

Gi oss mot til å endre

det som bør endres

Sinnsroen til å akseptere

det som ikke kan gjøres noe med

Og innsikten til å se forskjellen

mellom det ene og det andre

Bønnen oppfordrer oss til å gjøre en øvelse som er alt annet enn enkel, men ikke desto mindre eksistensielt viktig. En øvelse som vi selv må foreta i forhold til den personlige aldringsprosessen vi alle forhåpentligvis alle skal gjennom, og som er tema for dette Dyade: Forsoningens dans

Innhold