Keyword: forsoning

Hvor levende er jeg før jeg dør?

Som barn var jeg opptatt av ensomme gamle. Jeg ville ikke bli ensom. Besteforeldre formet både idealer og det jeg ville slippe. Ensomhet og mørke er noe jeg har villet unngå. Jeg søker lys og glede til det siste.

Dag Spilde

AcemArticle

Kjærlighet og tap

Jeg har skrevet en liten tekst til min kone, som er på vei ut av livet med langt kommet demens. Noen synes kanskje det er for avslørende, eller for privat. Det får våge seg. Det private er vel også allment.

Skrevet av Anders Nesvold

AcemArticle

Ikke finne veien hjem- Er jeg meg hvis jeg blir dement?

I 2020 regnet man med at det var 101 00 personer med demens i Norge, og at det til 2050 vil være dobbelt så mange. I tidlige stadier av utvikling av demens er det vanskelig å skille mellom aldersadekvat glemsel og demenssymptomer. Mange er - med rette - redde for å bli demente.

Skrevet av Maria Gjems-Onstad

AcemArticle

Hvor mye juling kan selvfølelsen tåle?

Turid S. Berg-Nielsen

En krakelering av selvfølelsen er smertelig, men kan også gjøre en mer ydmyk og realistisk i møte med en skjebne man ikke rår over.

AcemArticle

Gammal

Rune Belsvik

Det dryp frå snøen på taket. Eg gler meg til å sitja ute i sola, berre det blir litt varmare.

AcemArticle

Leder

Eirik Jensen

Forsoningens dans

AcemArticle
AcemArticle

Dyade 2021/4 Forsoningens dans

- Aldring som eksistensiell utfordring

Dette nummeret av Dyade handler om å forsone seg med alderdommen.

AcemProduct

Med ansikt mot døden

Døden er absolutt. Den er ikke høflig. Den pakker ikke inn. Døden kommer når den kommer og tar det den tar. Den presser alvor og følelser selv på de som liker å holde denslags på avstand. Døden er brutal, men ærlig.

AcemArticle