Keyword: psykologi

AcemArticle

Kan en robot lengte etter sin mor? En Scifi-film om roboter som også handler om gåtene i oss selv

Finnes det dimensjoner og lengsler i oss som dypest sett bare kan være menneskelige, og som skiller oss fra dyr, roboter eller dataprogrammer?

Skrevet av Eirik Jensen

AcemArticle

Eksistensiell ærlighet forutsetter ikke bokstavelig sannhet

Det høres selvmotsigende ut at direkte gjengivelse av virkeligheten gir mindre sannhet enn romaner og fiksjon. Likevel er det det Philip Roths bok The Facts viser oss.

Skrevet av Halvor Eifring

AcemArticle

Leder

Sannere enn virkeligheten– om fremtid og fiksjon i film og romaner

AcemArticle
AcemArticle

Dyade 2022/1 Skapende sinn

- elleve forfattere om å meditere og å skrive

AcemProduct

Meditasjon på norsk

Meditationspsykologi, stress fysiologi og forhold til samfund.

AcemProduct

Hvor levende er jeg før jeg dør?

Som barn var jeg opptatt av ensomme gamle. Jeg ville ikke bli ensom. Besteforeldre formet både idealer og det jeg ville slippe. Ensomhet og mørke er noe jeg har villet unngå. Jeg søker lys og glede til det siste.

Dag Spilde

AcemArticle

Kjærlighet og tap

Jeg har skrevet en liten tekst til min kone, som er på vei ut av livet med langt kommet demens. Noen synes kanskje det er for avslørende, eller for privat. Det får våge seg. Det private er vel også allment.

Skrevet av Anders Nesvold

AcemArticle

Ikke finne veien hjem- Er jeg meg hvis jeg blir dement?

I 2020 regnet man med at det var 101 00 personer med demens i Norge, og at det til 2050 vil være dobbelt så mange. I tidlige stadier av utvikling av demens er det vanskelig å skille mellom aldersadekvat glemsel og demenssymptomer. Mange er - med rette - redde for å bli demente.

Skrevet av Maria Gjems-Onstad

AcemArticle