Keyword: kreativitet

Dyade 2022/1 Skapende sinn

- elleve forfattere om å meditere og å skrive

AcemProduct

Dyade 2012/04: Slipp tankene fri

- kreativitet og meditasjon

Hva er egentlig kreativitet, hvordan utvikles den og hva kan den føre til? Dyade inviterer til oppdagerferd i skaperkraftens mysterier, i grenselandet mellom bevisst og ubevisst – og mellom idérikdom og gjennomføringsevne.

AcemProduct

Mer kreativ med meditasjon?
Mer kreativ med meditasjon?

Alle snakker om det.  Kreativitet, innovasjon og nyskaping er det Norge skal leve av når oljen tar slutt.  Kreativitet, fleksibilitet og omstillingsevne er nøkkelord i jobbannonser.  Ungdom tiltrekkes av kreative yrker, og vi vil alle gjerne ferdes i kreative miljøer og bo i byer som assosieres med nyskaping, nytenkning og framtidsrettet utvikling.

AcemArticle

Et rom der dørene til det ubevisste står på gløtt
Et rom der dørene til det ubevisste står på gløtt

Jeg har et mål, men vet ikke veien til målet. Jeg vet ikke engang hvordan målet ser ut. Jeg vet bare at jeg skal skrive noe om min erfaring som arkitekt og som mediterende, men hva teksten kommer til å handle om vet jeg ikke enda.

Det er typisk en kreativ prosess for en arkitekt, å jobbe mot et mål, med et resultat vokser frem underveis. Og prosessen er ganske lik, enten det gjelder å skrive eller å tegne hus.

AcemArticle