Innhold

2 Meditasjonsforskningen i en ny fase?

6 Forskning på Acem-meditasjon - en oversikt

16 Stress og meditasjon blant ungdom og studenter

28 Kanskje nytt, men nyttig?

36 Selvbildet mitt vil jeg vokte!

44 Meditasjon som terapi?

50 Mellom hjerneforskning og kulturhistorie

Produkter

Dyade 2023/1 Meditasjonsforskningen i en ny fase?

 

Relaterte artikler

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2023-utgivelsene

4/23: Sannere enn virkeligheten

3/23: Intuisjon – føleri eller vei til viten?

2/23: Lyset: Dødens farge

1/23: Meditasjonsforskningen i en ny fase?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook