Keyword: litteratur

Dyade 2021/2 Forfattere om livet

En egen form for håp

Dette Dyade er viet litteratur – mest romankunst, men med innslag av poesi, biografi og historie. 

AcemProduct

Skrev bok som hundreåring: - Oppskriften er meditasjon, havregrøt og tidlig til sengs
Skrev bok som hundreåring: - Oppskriften er meditasjon, havregrøt og tidlig til sengs

Forfatter Berit Østbye satte trolig norgesrekord da hun utga bok som hundreåring - hennes tolvte totalt. Jakten på berømmelse og gode rutiner holdt henne gående.

AcemArticle

Dyade 2014/01: Flyt og friksjon

- meditasjon og skapende prosesser

Dette nummeret av Dyade gir oss glimt inn i skapende prosesser hos et knippe personer. Alle har erfaring med Acem-meditasjon.

Et fellesstrekk er oppfatningen av at friksjon er en viktig del av det å skape.

Friksjonen kan ytre seg på svært forskjellige måter. Noen ganger kan den være vanskelig å få øye på. Andre ganger inviteres den aktivt inn i prosessen.

AcemProduct

Dyade 1994/04: Robert Bly og debatten om mannen

Javisst finnes tabuer i kjønnsrolledebatten.  Sinte feminister og fjerne menn har inngått en stilltiende overenskomst: vi kan gjerne diskutere arbeidsfordeling i hemmet og kvinneunder-trykkende strukturer i samfunnet.  Men diskusjoinen skal ikke gå inn i mer personlige og psykologiske forhold som preger samliv.  Og man har fullstendig meldt seg ut av diskusjonen dersom man antyder at de naturgitte forskjellene mellom menn og kvinner går ut over det rent anatomiske.

Robert Bly bryter disse tabuene.  Han går fra det politiske videre inn i det personlige.  Og han er opptatt av at menn og kvinner ikke bare vedkjenner seg, men også dyrker og kultiverer sin egenart som menn og kvinner.

Da Dyade inviterte Robert Bly til Norge i april 1994, visste vi at han ville vekke markerte reaksjoner også her.  Reaksjonene kom og synliggjør dagens norske kjønnspolitiske landskap.  Robert Bly bringer nye dimensjoner inn i feltet.  I dette Dyade ser vi på debatten han utløser om Mannen og hva den forteller både om Norge og dagens utfordringer for begge kjønn.

AcemProduct

Dyade 1993/03: Vellyst og lidelse. På sporet av Marcel Proust

Får du selv ikke lest Marcel Proust’s 4000 siders gigantroman ”På sporet av den tapte tid” om en utdøende fransk overklasse omkring 1900, så kan det være spennende å lese om dette klassiske verket i Dyade.  Proust beskriver eksistensiell uro så du kjenner det langt inn i kroppen.  Han besitter et psykologisk skarpsinn som gjør ham til litteraturens svar på Freud.  Og han beskriver det moderne menneskets livssmerte med angst, uro, mangel på forankring og fravær av stabilitet. 

AcemProduct

Dyade 1992/03: Det vanskelige, til dels umulige livet

- Olav Duun, Dag Solstad og Sigrid Undset

Hverken Olav Duun, Sigrid Undset eller Dag Solstad pynter på virkeligheten.  De har ulikt perspektiv på menneskets kamp.  Sigrid Undset finner forsoning gjennom kristendommen.  Dag Solstad prøver den kommunistiske utopi, men nå resignere når den bryter sammen mot virkeligheten.  Olav Duun ser usminket på realitetene, uten hjelp fra en tro eller ideologi.  Hans beskrivelse av ondskapen står der so naken realitet, uten metafysisk eller ideologisk overbygning.  Bidragsytere Kjetil Bang-Hansen, Carl Fredrik Engelstad, Carl Henrik Grøndahl og Ole Nygaard. 

AcemProduct

Dyade 1990/04: Når dragen blir sosialklient

Om myter, eventyr og barnelitteratur

 Barn fascineres av myter og folke-eventyr, men kan det være sunt å høre disse skrekkhistoriene om ildsprutende drager, troll og hekser?  Dyade drøfter dette – og sammenligner det med idylliseringstendensen i nyere barnelitteratur hos Torbjørn Egner og Mette Newth.  Hva skjer når vi mister ondskapens symboler?

AcemProduct

Dyade 2011/02: Livshistorier - Vi er alle fortellinger

Livshistorier er ikke objektiv dokumentasjon av hva som har skjedd. Det er livet slik vi husker og forstår det – med all den subjektivitet det rommer. Vi siler ut det vi opplever som vesentlig, og utvikler historier som gir mening. Er det et poeng å utvikle blikket som ser våre fortellinger om oss selv?

AcemProduct

Dyade 2004/04: Med såre øyne

- bokomtaler

10 personer ble spurt om å skrive om en bok som hadde opptatt dem i det siste. I dette nummeret forsøker de å dele sine tanker. Noen bøker opprører, andre fremkaller vemod eller undring. Noen ganger når man leser en god bok kjenner man ikke at man kan bli sår i øynene etter å ha lest lenge. Og noen ytterst få bøker fremkaller sårhet av andre grunner.

AcemProduct

Dyade 2004/02: Tiden venter ikke

- eksistensielle refleksjoner om tid

Det sentrale internasjonale forretningstidsskrift Business Week) omtalte (19 april 2004) en medarbeider som var falt bort etter et sykeleie. Tidsskriftets redaksjonelle ledelse må ha ment det følgende som ros. Men avsnittet kan leses som et glimt inn i det moderne vakuum: "Her fighting spirit never flagged, even in the final weeks. A nurse asked as she was entering surgery, ’Are you nervous?’ ‘I don’t have time, I’m filing tomorrow’, she replied."

AcemProduct