Meditasjon på norsk

Red.: Are Holen

Dette er andre utgave av boken Meditasjon på norsk. Første utgave ble utgitt av Cappelen forlag i 1984.

Meditasjon på norsk
Produkttype
Bok - ISBN 978-82-991053-7-8
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

Acem-meditasjon anerkjennes av stadig flere som metode til avstressing og livskvalitet; den hjelper mot trette og spente muskler, gir en lettere senkning av blod-trykket, bedre nattesøvn, mer overskudd og energi. På lengre sikt bidrar metoden til økt selvinnsikt og personlighetsutvikling. Dette har betydning både for arbeids- og privatlivet.

 

Det moderne samfunn forutsetter mer tilegnelse av nye kunnskaper, evne til ansvar, til å takle relasjoner og fungere i organisasjon. Utviklingen nødvendiggjør økt psykologisk innsikt som grunnlag for utfoldelse både i produksjons- og hverdagsliv. I den sammenheng er avspennings- og fordypelsesmetoder man kan praktisere på egenhånd, stadig mer sentrale.

 

Denne boken omhandler meditasjonspsykologi og stressfysiologi, dessuten meditasjon i forhold til ide-, narko-, kultur- og samtidsdebatt. Forfatterne har nær tilknytning til ACEM. Bokens redaktør, Are Holen, er Acems stifter og faglige leder. Organisasjonen ble startet i 1966.

 

 

Innhold

Hva  er  meditasjon?

Meditasjonspsykologi i ACEM

Det gode liv

Stoffbruk - snarvei eller blindvei?

Østen i Vesten

Stress, avspenning og hvile

Engasjement for kultur og demokrati

Meditasjon og erkjennelse