Personlig produktivitet - Hva kan jeg forbedre?

 Av Ole Gjems-Onstad

På et fåtall sider gir denne lettleste og konsentrerte boken et vell av konkrete råd for økt produktivitet.

Personlig produktivitet - Hva kan jeg forbedre?
Produkttype
Bok - ISBN 978-82-91405-02-5
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

 Personlig produktivitet inneholder flere selvadministrerte tester som Dagslogg og Avbrytelseslogg. I forordet oppstilles et kriterium for at boken virker: Angi datoen du er ferdig med lesningen; sjekk en måned frem om du har endret adferd på ett punkt! Still deg ikke for store mål, er rådet. En liten daglig forandring er en stor gevinst på lang sikt.

 Boken er egnet som arbeidsgrunnlag for grupper.

 Forfatteren er Ole Gjems-Onstad, professor og nestleder i Acem. Han understreker at produktivitet forutsetter ivaretakelse av flere livsområder enn arbeid og yrke.