Yogaboken - Bevegelse og pust

Av Are Holen og Torbjørn Hobbel

Yogaboken gir en lettfattet og grundig innføring i kroppsyoga med sterk forankring i det meditative. Nybegynnere, litt trenede eller erfarne utøvere av yoga vil finne forslag til yogaprogram og utfyllende beskrivelse av et vidt antall øvelser. Bakgrunnen for boken er Norsk Yogaskoles undervisningsarbeid over mer enn femti år.

Innholdet i boken er vokst frem over år. Den bygger på omfattende erfaringer fra titusener av mennesker, i ulike kulturer og gjennom flere tiår. 

Yogaboken - Bevegelse og pust
Produkttype
Bok - ISBN 978-82-91405-17-9
Språk
Norsk
Pris
kr 290,00

 I 1968 stiftet Are Holen Norsk Yoga-skole (i utlandet Acem School of Yoga). Den er i dag Norges eldste. Før dette hadde Are Holen praktisert yoga siden han var 16 år. Med stor intensitet drev han med kropps- og pusteøvelser. Som 17-åring begynte han å meditere. Han gjorde erfaringer som senere er kommet mange til gode.
 

 I 1966 grunnla han Acem meditasjonsskole, som i dag har virksomhet flere steder i verden.

 Are Holen ble først psykolog, han leste også sanskrit i tre år og utdannet seg senere til lege. Han ble spesialist i psykiatri, arbeidet en del med psykoterapi - individuelt og i grupper, men valgte i hovedsak en akademisk karriere. Han har hatt universitetsstillinger ved Universitetet i Oslo, University of California, San Francisco og NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. I sin fritid arbeidet han med yoga og meditasjon.

 Det har ikke alltid vært stor interesse for yoga. Man skulle tro at utbredelsen i senere årtier utelukkende skulle være til glede og inspirasjon for en yogaskole som har vært med på oppturen. Gleden er nok der, men ikke udelt. Den er blandet med bekymring over underlige kroppskulturer og relasjonsformer som i dag dekker seg under betegnelsen yoga. Vi er ikke alene om denne uro. Noen har uttrykt sine betenkeligheter gjennom følgende spørsmål: Ødelegger yoga for yoga?

 I India har yoga et uklart opphav flere tusen år tilbake. Idéene og øvelsene har hatt en styrke som har overlevd i stadig nye former. Slik er det i Østen, og slik er det også blitt i Vesten. Det skal allikevel bemerkes at mye av den yoga som har funnet veien inn i yogaskoler, ikke minst i helsestudioene, er langt unna den klassiske og meditative yoga som ligger Norsk Yoga-skole nær.

 Boken omhandler kroppsyoga med sterk forankring i det meditative, blant annet inspirert av Acem-meditasjon gjennom snart et halvt hundreår. Over 60 000 mennesker bare i Norge har lært denne form for meditasjon. Behovet for en bok som ivaretar det meditative, er økt, særlig etter at yoga er blitt så utbredt.

Bla i boken (yoga.no)

 Innhold

 For kropp og sinn
 Hva er yoga?
 Utførelsesprinsipper
 Mønster i yogaøvelser
 Bevegelse av rygg og overkropp
 Råd for yogautøvere
 Utgangsstillinger
 Bakoverstillinger
 Fremoverstillinger
 Vristillinger
 Balanseøvelser
 Sammensatte øvelser
 Andre øvelser
 Sittestillinger
 Pusteøvelser
 Noen meditative øvelser
 Øvelsesprogram
 Virkninger av yoga
 Pust og muskulatur