Keyword: økokalypse

Dyade 2011/01: Økokalypse: Hva så?

Et flertall av oss mener at global oppvarming er en realitet. Vi innser også at konsekvensene kan bli katastrofale. Så hvorfor gjør vi så lite med det?

AcemProduct

Den kokande grodan

- Mänskliga riskreaktioner

Det finns tecken på att klimathotet är allvarligare än forskare hittills kunnat förutsäg, berättar Gunnar Sundqvist.

AcemArticle

Hvor mye skylder vi fremtidige generasjoner?

Mennesker slipper ut over 27,5 milliarder tonn CO2 i atmosfæren hvert år. I tillegg slipper vi ut store mengder andre drivhusgasser. Praktisk talt alle seriøse klimaforskere er enige om at dersom disse utslippene fortsetter å vokse i samme takt som i dag, vil det sannsynligvis få svære følger for vårt klima i fremtiden.

AcemArticle

Better dirty than dead!

Om Giddens paradoks og ’The Politics of Climate Change’

Det var med store forventninger jeg gik til bogen ”The Politics of Climate Change” af den britiske sosiolog Anthony Giddens, skriver den danske jordbrugsforsker Jakob Magid. For Giddens omtales som Storbritannias mest berømte samfunds-forsker siden John Maynard Keynes, og han var på 1990-tallet ideologen bag Tony Blairs ”Tredje vei” og ”The New Labour”.

AcemArticle

Økokalypse - hva så?

Mot slutten av en av de kaldeste vintrene i Norge på over 100 år har Dyade valgt å gi ut et temanummer om global oppvarming. Dyade har i flere numre beskjeftiget seg med psykologi. Man kunne undres om ikke temavalget denne gangen er uttrykk for redaksjonens psykologi – for ubevisst ønsketenkning: Global oppvarming – ja, hadde ikke egentlig det vært en god idé?

AcemArticle