Keyword: exobiologi

Dyade 2007/03: De der ute

Fakta og forestillinger om liv i universet

Tanken på at det skulle finnes liv andre steder i universet kan vekke lengsler, fantasier og begeistring hos noen. Andre er mer skeptiske og har behov for å avklare enhver spekulasjon om utenomjordiske livsformer som svermeri.

AcemProduct

Den fjerde krenkelsen

Astrobiologi - en vitenskap i støpeskjeen

Da dette nummeret av Dyade gikk i trykken, hadde astronomene bekreftet eksistensen til 245 planeter i bane rundt andre stjerner enn vår egen. En strøm av store forskningsprosjekter i de kommende årene vil gjøre at vi finner nye planeter enda raskere. Parallelt med dette leter forskerne etter tegn på liv i isen på Mars. En ny vitenskap har vokst frem, kalt Astrobiologi - studiet av liv i universet. Astrobiologene snakker ikke lenger om hvis, men om når man oppdager spor av liv utenfor jorden. Det drives mer forskning på disse områdene enn noen sinne, og i følge astrobiologene selv er gjennombruddet rett rundt hjørnet. Christopher Grøndahl gir en innføring i problemstillinger dette nye fagfeltet er opptatt av: Hva vet vi – og hva vet vi ikke?

AcemArticle