Keyword: mannsrollen

Dyade 2011/04: Krig eller kastrasjon

Mannsrollen i forandring

Den undrende samtalen om mannen og maskulinitet er ikke blitt lettere etter 22/7. Handlingene tilsmusser dette feltet for refleksjon. Derfor er dette Dyade viktig. Mannens idealer og muligheter for å forme sitt liv er i en krise. ”Menn uten manuskript” og ”guttemannen” kan være aktuelle metaforer. Finnes modne mannsidealer?

AcemProduct

Menn uten manuskript

Guttemannen lunter inn på scenen. Ikke farlig. Bare uskikkelig.

AcemArticle

Den arabiske mannen
Den arabiske mannen

— mellom barken og veden

Vi har hørt mye om Midt-Østens kvinner og deres vilkår, men hvordan er det å være arabisk mann, vokse opp i en arabisk familie, leve sitt liv med kone og barn, venner og arbeidskolleger? Er de entydige vinnere i kjønnskampen, eller er det ikke så enkelt?

De har andre skikker og synsmåter enn skandinaviske menn. Kan vi allikevel forstå deres hverdag og liv?

AcemArticle

New article

I utkanten av katastrofen 22/7 rammes også kjønnsdebatten.

AcemArticle