Keyword: natur

Dyade 1994/02: Natur og stillhet

Lillehammer-OL i 1994 ga hele verden et innblikk i noe av det mest særegne ved nord-menn: Vårt inderlige forhold til naturen, selv når den er kald og barsk.  Likevel er ikke sport, konkurranse og røffe forhold særlig sentralt for nordmenns søken ut i naturen.  Det er stillhet, fred, avstressing og samhørighet de fleste oppgir som grunn til å ferdes i skog og mark, på fjell og vidder, langs kyster og over hav. Her er det likhetspunkter mellom naturopplevelser og meditasjon.  Nordmenn har uvanlig stor interesse for begge dele.  Med halvparten av Sveriges befolkning har vi like mange hytter.  Og meditasjon har langt større oppslutning i Norge.  Den opprinnelig norske meditasjonsorganisasjonen Acem er blitt en internasjonal eksportør av meditasjon, til og med til det fjerne østen.

AcemProduct

Naturoppfatninger i Japan

Utenfor rådhuset i Kobe står et rådyr og spiser datapapir. Japanerne har et pragmatisk forhold til naturen.

AcemArticle