Keyword: sport

Dyade 1994/02: Natur og stillhet

Lillehammer-OL i 1994 ga hele verden et innblikk i noe av det mest særegne ved nord-menn: Vårt inderlige forhold til naturen, selv når den er kald og barsk.  Likevel er ikke sport, konkurranse og røffe forhold særlig sentralt for nordmenns søken ut i naturen.  Det er stillhet, fred, avstressing og samhørighet de fleste oppgir som grunn til å ferdes i skog og mark, på fjell og vidder, langs kyster og over hav. Her er det likhetspunkter mellom naturopplevelser og meditasjon.  Nordmenn har uvanlig stor interesse for begge dele.  Med halvparten av Sveriges befolkning har vi like mange hytter.  Og meditasjon har langt større oppslutning i Norge.  Den opprinnelig norske meditasjonsorganisasjonen Acem er blitt en internasjonal eksportør av meditasjon, til og med til det fjerne østen.

AcemProduct

Dyade 1992/02: Rosenborg! Bak mytene

Rosenborg ble seriemestre i 13 år på rad fra 1992 til 2004.  Dette Dyade kom ut ved starten av denne seiersrekken under Nils Arne Eggens ledelse.  Det drøfter spørsmål som: Hva sier Rosenborgs utvikling siden 1960 om norske idealer?  Hvorfor ble nettopp Rosenborg en suksess?  Hvorfor samler RBK flere tilskuere enn noe annet fotball-lag i Norden?  Når mistet Rosenborg dyden?  Hvorfor tok det en mannsalder å organisere suksessen?  Hvorfor er Jante i konflikt med seg selv på Lerkendal?

AcemProduct