Keyword: teologi

Dyade 1983/01: Eksisterer Gud? Møte med teologen Hans Küng

Hvis Gud finnes, da eksisterer han ikke på samme måte som gjenstander i tid og rom. Han kan ikke erkjennes med sansene. Men er han da noe som eksisterer utenfor tid og rom, i en overjordisk eller hinsidig himmel? Kan han erkjennes som noe oversanselig? I dette nummer av Dyade skal vi stifte nærmere bekjentskap med den fremragen­de, frittalende og omstridte teolog Hans Küng.

AcemProduct

Dyade 1980/03: Er kirken i utakt med moderne psykologi?

Høsten 1979 vedtok biskopene i Den norske kirke en uttalelse om «De mo­derne meditasjonsbevegelser og kir­ken». Tittelen er misvisende, ettersom uttalelsen utelukkende omhandler meditasjonsmetoden transcendental meditasjon, TM og hovedsakelig orga­nisasjonen Acem. Biskopene hevder at Acems arbeide leder til «en panteistisk virkelighetsforståelse som er et kris­tent menneskesyn fullstendig frem­med». På denne bakgrunn advarer de mot organisasjonens virksomhet.

AcemProduct