Keyword: web 2.0

Dyade 2008/02: Brukerne skaper medierevolusjon

Wikipedia - YouTube - Facebook

Medieutviklingen er som ketchup. Først kommer det ingenting. Så kommer det ingenting. Og så kommer alt sammen på en gang.

AcemProduct