Dyade 1990/01: Hva er det russiske?

Da dette Dyade kom ut, var Berlin-muren og Jernteppet nettopp falt.  Bakom Sovjet var det post-sovjetiske Russland i ferd med å tre fram.  Dyaderedaksjonen så forståelsen av det russiske som et av de sentrale temaene mot slutten av det 20de århundre, arrangerte kultur-seminar om det og gjenga foredragene i dette nummeret.  Leonid Batkin, Renata Galtseva, Marit Christensen, Ivar Magnus Ravnum, Viktor Roddvik og Carl Henrik Grøndahl.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00