Dyade 1991/03: Grådighetens fornuft

- Markedsøkonomien overtar

 I øst var planøkonomien – eller kommandoøkonomien som det nå ble kalt – rast sammen.  Adam Smiths synspunkt om at det vil gavne alle om den enkelte fikk la seg lede av egeninter-essen så ut til å bli den generelle norm.  Det gjør det interessant å utforske grådighetens fornuft, samtidig som selve navnet avslører de blandede følelser den vekker.  Økonomer, aksjeanalytikere og daværende prisdirektør Egil Bakke drøfter temaet fra ulike vinkler.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00
Søkeord: økonomi