Dyade 1992/01: Den store og den lille verden

En forsvarstale for ”den lille verden”, det er det Gustav Adolf Ekdahl holder mot slutten av Ingmar Bergmans film ”Fanny og Alexander”.  I den lille verden plages man ikke av de store spørsmål og de store sammenhenger.  Den borgerlige kultur ligger som støtputer rundt menneskene.  Men hvordan greier vi å leve i ”den store verden”, med dens lengsler, fallgruber, meningsløshet og grusomhet, uten å knekke nakken?  Det er tema for dette Dyade.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Carl Henrik Grøndahl skriver om farene ved å ta livet alvorlig og spør om det går an å leve i den store verden uten en himmel over.  Vi ser på hvordan gruppeprosesser kan tydeliggjøre hvordan motstridene krefter brytes i oss.  Eirik Jensen skriver om moral og meditasjon, Lars Poulsen om metatanker i meditasjon og Christopher Grøndahl om New Age og jakten på en større sammenheng.