Dyade 1993/01: Bedreviterens død

- Et innspill om problembasert læring

 Radikalt nye studieformer er på vei inn.  Dyade drøfter her problembasert læring (PBI) – ikke bare som et alternativ til tradisjonell undervisning.  Men framfor alt ut fra det underliggende menneskesynet – understrekningen av den enkeltes ansvar og egenaktivitet i egen læring og personlighetsutvikling.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00