Dyade 2003/04: Fengslende frihet

- om moral og moralutvikling

Moral og grenseløshet. Frihet og disiplin. Store krav og lite gjenytelse. Rettigheter uten plikter. Terror og selvrettferdighet. Forsakelse og felleskap. Hensyn og medfølelse.

Dyade 2003/04: Fengslende frihet
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

I dette nummer av Dyade drøfter fire skribenter moral med bakgrunn i psykologisk forståelse. Kunnskap om moralutvikling synes i liten grad å være allemannseie. Dyade ønsker å stimulere til debatt om dagens vilkår for psykologisk og moralsk modning hos den enkelte.
 "Og moralen er:" Debatten burde angå oss alle.

Innhold:
 Øyvind Kvello:
 Moral i det senmoderne samfunn

Turid Suzanne Berg-Nielsen:
 Tørre tankevekkere og fuktige fakta

Anne Grete Hersoug:
 Glasurgenerasjonen - selvrettferdig sødme

Maria S. Gjems-Onstad:
 Hevnmoral 

Turid Suzanne Berg-Nielsen:
 De fleste av oss er moralsk umodne 

Øyvind Kvello:
 Portretter av samvittighetens mangfold - om deg og meg