Dyade 2012/03: Hva skal vi med sex?

Seksualdriften er med oss overalt i kultur og samfunn. Vi er laget slik at den preger oss daglig i våre tanker, følelser og sosiale kontaktmønstre. Dette kan vi legge lokk på og overse. Eller vi kan se nærmere på fenomenet og prøve å utforske hvilke roller sexen spiller i våre liv. Det er her dette Dyade-nummeret starter.

Dyade 2012/03: Hva skal vi med sex?
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

Innhold