Dyade 2013/01: Reisen til verden og deg selv

Den reisende er en respektabel figur, som legger ned et stykke arbeid gjennom sin reise.

Turisten er derimot en krevende narsissist, en konsument som vil at alt skal være tilrettelagt og motstandsløst.

Er det sant? Gjelder det også den indre reisen?

Dyade reflekterer over reise og turisme i dette doble perspektivet: sjelens og legemets forflytninger.

Dyade 2013/01: Reisen til verden og deg selv
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

Innhold

Ennå er verden stor nok til at reise og turisme er interessant. Men den lengste reisen er trolig den som går til deg selv. Noen ganger kan reisen til et annet geografisk sted befordre reisen innover – «Å reise kan være en av de mest givende former for introspeksjon», sier den engelske forfatteren Lawrence Durell.

Samtidig kan reisen innover gjøres uten å forflytte seg geografisk – gjennom meditasjon eller ulike former for fordypning der man måtte være.

Men la oss ikke ta ting for gitt: Iblant kan den geografiske reisen, likesom det man tror er en reise innover, paradoksalt nok bidra til å fastholde en måte å oppfatte verden på, som for den rastløse globetrotteren som ikke ønsker seg hjem, eller den som fikserer blikket på noe uproduktivt.

Dette Dyade utforsker reisen og turismen med interessen vendt utover og innover på samme tid. De materielle sidene står ikke fokus, selv om dét også kunne vært på sin plass gitt vår tids miljøutfordringer.

Utgangspunktet er at forflytning representerer et potensial for mennesket, at reisen kan være en kilde til kunnskap, til fellesskap og til eksistensiell utforskning og vekst.

God lesereise!

Dag Jenssen

Søkeord: turisme | reise