Leder

Skrevet av Halvor Eifring 

Skapende sinn

 

Hva gir så god avspenning at hjerteraten ifølge noen forskere går ned med inntil 68%? Mange av Dyades lesere vil nok svare meditasjon. Men i en studie utført ved University of Sussex var det ikke meditasjon det gjaldt, men lesing av romaner. Litteratur og meditasjon har mye til felles.

 

Både litteratur og meditasjon aktiverer hjernens hvilenettverk. Dermed begynner sinnet å vandre fritt. Sinnets vandring hjelper leseren å følge romanens handlingsforløp, fremholder to litteraturvitere. At tankene vandrer fritt når man mediterer, hjelper sinnet å bearbeide minner og følelser, slår forskere ved NTNU og andre universiteter fast.

 

Dette nummer av Dyade skal verken handle om vitenskap eller lesing av romaner. Isteden skal elleve mediterende forfattere fortelle om sine høyst personlige erfaringer med det å skrive og det å meditere. Ikke minst minner de oss om hvordan meditasjonens frie tankestrøm kan gi bedre betingelser for litterær kreativitet. Det kan handle om "alle tankene som kommer og går" (Marit Bødtker), om "kaos ... innenfor det kreative" (Mari Kjetun), om "å ha tanker som går på tvers av tidens selvfølgeligheter" (Christopher Grøndahl), om at "når jeg lytter, begynner noe å strømme" (Barbara Liv Eriksen). For Bjørn Bottolvs handler det blant annet om å "bli konfrontert med glemte drømmer fra natta", for Karoline Brændjord om en skog som "starter i skogen og slutter aldri", mens Jonas Hansen Meyer er opptatt av å "følge kallet" og derved komme "ut av hvalfiskens buk".

 

For disse elleve handler ikke meditativ litteratur først og fremst om poetiske stemninger i disige landskaper, langt borte fra verdens ståk og støy. Snarere handler den om en hverdagslig kamp med selvfølelsen og motstanden mot å komme i gang. Den kan få harde utslag, som når Veronika Erstad snakker om “ei sterk kjensle av å ikkje få det til, å streve, ... ei sterk kjensle av tvil, og ei kjensle av at dette rotar eg til, dette gjer eg ikkje godt nok, ei motløyse, så håplaus eg er”. For 101 år gamle Berit Østbye kan den få tilsynelatende mildere utslag: “Jeg tar meg like godt en tur ut”, eller kanskje “en kopp te og en bit sjokoladekjeks” istedenfor å skrive – eller meditere.

 

Ingelin Røssland peker på veien ut: “Eg treng berre få skiten opp og ut sånn at eg får sett nærmare på det.” Og etter både indre og ytre kamper ender Rune Belsvik opp i stemninger vi er mer vant til å kalle meditative: "Eg kjenner eg er på veg til noko inne i meg som til vanleg ikkje får så mykje merksemd.  Noko som er stilt og lite og fjernt i det daglege.  Noko som liksom ventar tolmodig på at eg skal komma tilbake."

 

Slik rommer både litteraturen og det meditative hele spekteret av menneskelig erfaring: smerte og glede, seier og nederlag, det psykologiske og det eksistensielle. Bare tankene slipper til – i frihet.

 

God lesning!

Halvor Eifring 

 

Lewis, D. (2009), Galaxy Stress Research. Mindlab International, Sussex University, UK.

Fabry, Regina & Kukkonen, Karin (2019). Reconsidering the Mind-Wandering Reader: Predictive Processing, Probability Designs and Enculturation. Frontiers in Psychology.

Xu, J., Vik, A., Groote, I. R., Lagopoulos, J., Holen, A., Ellingsen, Ø., Håberg, A. K., Davanger, S. (2014): Nondirective meditation activates default mode network and areas associated with memory retrieval and emotional processing. Front. Hum. Neurosci.

Produkter

Dyade 2022/1 Skapende sinn

 

Relaterte artikler

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2022-utgivelsene

4/22: Frivillighetens kår i frivillighetens år

3/22: Du bor i din barndom

2/22: Tenke på døden

Tidligere utgivelser:

1/22: Skapende sinn

4/21: Forsoningens dans

3/21: Projeksjon og fordreining

2/21: Forfattere om livet

1/21: Stillhetens kraft

4/20: Korona - slutten på den lange freden 

3/20: Hvem blir vi når vi blir syke?

2/20: The Beatles og meditasjon 50 år etter

1/20: Skammen

4/19: Under overflaten

3/19: Hukommelse

2/19: Lidenskap og vitenskap

1/19: Vesten vs. Resten 

4/18: Vårt forhold til dyr 

3/18: Yoga

2/18: Rus

1/18: Magiske speil

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det kan du gjøre her

Facebook

Lik oss på Facebook og få oppdateringer hver gang det skjer noe.

Dyade på Facebook

Lesetips til elever i VGS

Er du nysgjerrig, ønsker å forstå mer eller trenger bakgrunnstoff til stilskriving? Emneknagger og utvalgte artikler finner du her.

Smakebiter

Skyen

Etter mitt første fordypelseskurs i Acem gjenopptok jeg tegning. De fem siste årene hadde jeg tegnet lite, og forholdt meg til tegning som en måte å illustrere idéer på.

Et rom der dørene til det ubevisste står på gløtt

Jeg har et mål, men vet ikke veien til målet. Jeg vet ikke engang hvordan målet ser ut. Jeg vet bare at jeg skal skrive noe om min erfaring som arkitekt og som mediterende, men hva teksten kommer til å handle om vet jeg ikke enda.

Det er typisk en kreativ prosess for en arkitekt, å jobbe mot et mål, med et resultat vokser frem underveis. Og prosessen er ganske lik, enten det gjelder å skrive eller å tegne hus.

Turist i et krevende land

Bilder fra en reise i Algerie

Den arabiske mannen

— mellom barken og veden

Vi har hørt mye om Midt-Østens kvinner og deres vilkår, men hvordan er det å være arabisk mann, vokse opp i en arabisk familie, leve sitt liv med kone og barn, venner og arbeidskolleger? Er de entydige vinnere i kjønnskampen, eller er det ikke så enkelt?

De har andre skikker og synsmåter enn skandinaviske menn. Kan vi allikevel forstå deres hverdag og liv?

Yoga og helse

— hva sier forskningen?

Hva gjør yoga med helsen? Ulike yogabøker presenterer ulike effekter, noen basert på rene antagelser, andre på erfaring. Det siste tiåret har vitenskapelig forskning på yoga tatt seg kraftig opp. I denne artikkelen diskuterer Erik Ekker Solberg, Halvor Eifring og Are Holen yoga-forskningens resultater.

Stillhetens bevegelser

Vi er mennesker av kjøtt og blod, og våre liv er spunnet inn i tiden. Yoga og meditasjon gir svar til noen av sinnets lengsler mot stillhet og tidløshet, men slipper aldri helt taket i kroppens, sansenes og hverdagens mylder av krav og behov. Kroppslige og mentale teknikker kan hjelpe oss å leve nær spenningsfeltet mellom det stille og det støyende.

I have nothing to say, and I am saying it

- Nøytralitet som forpliktelse

Tate Gallery for Modern Art i London har ved siden av et non-figurativt maleri slått opp dette sitatet av den nonfigurative maler Gerhard Richter: ”I have nothing to say, and I am saying it.”

Kunne han (Sarkozy) bare sett det selv!

For å illustrere aktualisering kan man bruke ikke bare historier om mediterende, men også ”felles kjente” fra politikk, næringsliv og litteratur. Det er ingen grunn til å tro at f eks Frankrikes tidligere president Nikolas Sarkozy eller Apples grunnlegger Steve Jobs ville ”holdt ut” med en mild meditasjonsmetode som Acem-meditasjon. Men de kan brukes som pedagogiske eksempler i et mer allment forsøkt på å forstå hva aktualisering er.

Meditasjon over døde kropper

Slutten på livet er tema for meditasjon i de fleste kulturer. Men den aller sterkeste påminnelse om dødens realitet er fysisk: livløse kropper, råtnende legemsdeler, hodeskaller og knokler. Man skulle kanskje tro at slikt bare fyller en med vemmelse, men fredfylt ro ser ut til å være en like vanlig reaksjon.

Med ansikt mot døden

Døden er absolutt. Den er ikke høflig. Den pakker ikke inn. Døden kommer når den kommer og tar det den tar. Den presser alvor og følelser selv på de som liker å holde denslags på avstand. Døden er brutal, men ærlig.

Feriereisen og fortellingen om deg selv

- om forskning på turisters erfaring av reisen

Svein Larsen har gjennomført en rekke studier av turister og feriereisende, blant annet med vekt på motiver for å reise, vurderinger av risiko og sammenlikning på tvers av land og kulturer.

Reise i okkupert land

"Halvor, du må våkne!" I søvne har jeg hørt den harde og intense bankingen lenge, men den har flytt sammen med bilder og fantasier i drømmene mine, og jeg har sovet ufortrødent videre. Men nå er det vår dør de dundrer løs på, etter først å ha brutt seg inn gjennom det lille og primitive, men egentlig ganske hyggelige hotellets hovedinngang og gått fra dør til dør med det samme støyende og angstvekkende budskap: "Husundersøkelse!"

Hvor opptatt er vi av sex, og hvorfor?

Det er vel kjent at unge menn kan ha lyst på sex en gang i mellom, men seksualbehovet ser ut til å gjennomsyre oss hele livet. Seksualdriften påvirker oss livet igjennom, enten vi vil det eller ikke. Dette gjør sex til en eksistensiell utfordring.

Sjekking, sex og partnervalg

- kresne kvinner og ivrige menn?

Menn vil spre genene sine til flest mulige kvinner, mens kvinner har færre sjanser og satser mer på hver mann – at han skal bli der for alltid og beskytte henne og barna. Men hvor godt stemmer dette for hvordan kvinner og menn sjekker i dag? Og er det faktisk slik at menn har mest lyst og kvinner ikke orker?

Menn uten manuskript

Guttemannen lunter inn på scenen. Ikke farlig. Bare uskikkelig.

Uregjerlige liv med vendepunkter

Hva er vår livshistorie? Det er i alle fall ikke dokumentasjon av alt som har skjedd i livene våre. Vi har ikke hjernekapasitet til å huske alt, og om vi – med støtte i moderne datalagring – kunne det, så ville det bli en uprioritert oppsamling av smått og stort som knapt ville interessere noen.