Oppmerksomhet og erkjennelse i meditasjon

Ifølge grunninstruksen for Acem-meditasjon skal man gjenta metodelyden i tankene på en ledig måte, uten å bremse eller stenge av for noe av det som spiller seg ut i sinnet. På denne CDen møter du Are Holen som drøfter oppmerksomhetens rolle i Acem-meditasjon.

Oppmerksomhet og erkjennelse i meditasjon
Produkttype
CD
Språk
Norsk
Pris
kr 100,00

Are Holen er førsteamanuensis ved Medisinsk fakultet ved NTNU i Trondheim, dr. med., psykiater. Han er faglig leder og grunnlegger av Acem.

Innhold

1. Oppmerksomhet og erkjennelse
2. Oppmerksomhetsbegrepet
3. Ulike aspekter
4. Tidsopplevelse
5. Hvilende fokus
6. Øvrige oppmerksomhet
7. Det ubevisste
8. Registrering
9. Ledig egenaktivitet
10. Tydeliggjøring
11. Dagsrester
12. Spontankonsentrasjon
13. Økt tilgjengeliggjøring
14. Hvilende oppmerksomhet
15. Erkjennelse
16. Oppdagelse
17. Ulike brytninger
18. Utgangspunkt for endring
19. Introspektiv erkjennelse
20. Nye oppdagelser
21. Å være i nuet
22. Registrerende holdning
23. Perifer oppmerksomhet
24. Nærværenhet
25. Holdning - ikke innhold