Keyword: langmeditasjon

God langmeditasjon - Råd og vink ved retretter i Acem-meditasjon

 Av Are Holen og Torbjørn Hobbel

Denne boken gir nyttig informasjon til enhver som ønsker å vite hvordan man kan innrette seg på langmeditasjoner på Acem-retretter. Langmeditasjoner gir innsikt i egen og andres meditasjon. Dessuten bedrer de meditasjonene i hverdagen.

AcemProduct

Dyade 2014/02: Levende stillhet

 - styrken i det meditative

Den meditative erfaringen av stillhet, særlig i langmeditasjon, er tema for dette Dyade.

Stille meditasjoner kan bidra til vekst, erkjennelse, forankring og etisk adferd.

Meditativ stillhet er et flertydig tema uten fasit og entydige konklusjoner. Den eneste veien mot stillheten man kjenner, er den man selv har gått.

AcemProduct

Mer å hente

Kanskje Acem-meditasjon er havnet i skapet sammen med alt det andre vi burde ha gjort? Det kan være du mediterer svært så sporadisk, innimellom, når du husker det og finner tid. Kanskje i perioder. Men dersom du har et ønske om å prøve ut litt mer, få bedre tak på metoden og utførelsen, kan det være smart å utforske langmeditasjon. Acem-meditasjon gir god overhaling av maskineriet - smører, skrur det bedre sammen, fornyer, får mer ut av energien. Acem har utviklet metoden så den gir mange muligheter i utførelse, dialog og veiledning. Den viktigste utprøvingen og erfaringen skjer i lengre meditasjoner. Dette er en oversikt over veier og muligheter i Acem.

AcemArticle