Keyword: ledighet

Mindfulness og ledighet
Mindfulness og ledighet

- bruk av oppmerksomhet i meditasjon

AcemArticle

Dyade 2010/04: Mindfulness og meditasjon

Mindfulness nevnes ofte som supplement i behandling av fysiske eller kroppslige problemer, men også som middel til psykologisk og eksistensiell utforskning.

Hva er mindfulness? Hva er forskjeller og likheter med Acem-meditasjon? Hvordan skiller disse seg fra andre meditasjonsteknikker?

AcemProduct

Ledighet i meditasjon

På denne CDen drøfter Are Holen ledighet som nøkkelbegrep i Acems meditasjonspsykologi.

AcemProduct

Vandring i vårt ledighetsområde
Vandring i vårt ledighetsområde

 "Jeg deltok for første gang på ukelang retrett i sommer. Det var ikke så godt som jeg trodde, men det gjorde bedre etterpå enn jeg hadde ventet. Jeg kan ikke merke at min selvforakt og utålmodighet er redusert. Er klarere lyd og lettere meditasjon likevel tegn på at noe har skjedd?"

AcemArticle

En dronning på meditasjonsretrett

(Carl Henrik Grøndahl) Fortellingen om en ukes retrett med Acem-meditasjon, hvordan kan den være? I løpet av de syv dagene ut­folder det seg et indre skuespill i oss. Noe kommer tydelig til orde. Noe er bare uforstått uro. Noe har kontroll. Noe forstyrrer. På vår indre scene får disse kreftene sjelden klare skikkelser. De er ulike sider av oss selv.

Men retrettens oppdagelsesferd tar oss inn i de brytningene og motsetningene som kunsten nærer seg av.

Hvis vi nå gjenkjente våre indre motsetninger, laget roller av dem og skulle fortelle om retrettens indre reise på film for eksempel, hvilke skikkelser kunne vi valgt?

For å skildre noe statisk som utfordres og møtes med ledighet?

AcemArticle