Keyword: offer

Dyade 2005/04: Levende døde - slaveriets psykologi

Det empatiske imperativ

Meditasjon, kommunikasjon og selvrefleksjon er viktig. De kan styrke den empatiske evne. Slaveriets historie forteller hvor lett mennesker behandler hverandre som ting, ikke som levende vesener.

AcemProduct