Dyade 2005/04: Levende døde - slaveriets psykologi

Det empatiske imperativ

Meditasjon, kommunikasjon og selvrefleksjon er viktig. De kan styrke den empatiske evne. Slaveriets historie forteller hvor lett mennesker behandler hverandre som ting, ikke som levende vesener.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Test deg selv! Kunne du stille spørsmålet, hvem drev med slaveri? I så fall har du misforstått. Alle verdenskulturer har anerkjent slaveriet. Slaveriet har vært en selvfølgelig relasjon. Slaveri har vært regelen, ikke unntaket. Historisk sett representerer det moderne vestlige samfunns forhold til slaveri det ekstraordinære. Så sent som på slutten av 1700-tallet befant tre fjerdedeler av verdens befolkning seg i en form for absolutt underkastelsesforhold: Som slaver eller f eks russiske livegne.

Med moderne øyne blir slaveri et forargelses? og medlidenhetsobjekt: Ufrie ofre og brutale overgripere, begge like fremmed fra oss selv.

Alternativt kan man forsøke å forstå - innenfra - hvordan det var mulig: Å tilpasse seg som slave. Eller som en selvfølge å la andre mennesker bli ofret; begrenset, plaget og kanskje dø, fordi man selv hadde fordel av det.

Utbredelsen av slaveriet viser hvor meget menneskets psykologi kan romme. Å se på menneskerettene som noe naturgitt, er å ta feil av den fare som alltid truer. Å behandle andre mennesker med respekt, som del av symmetriske, og ikke undertrykkende relasjoner, følger ikke av menneskets "vesen". Menneskeretter gjennom politiske vedtak er lite verdt hvis de ikke ledsages av en vilje til kultivering og dannelse i vid forstand. Moderne teknologi kan ha øket potensialet for kontroll og undertrykkelse til et omfang man kan håpe ingen får oppleve. Meditasjon og selvrefleksjon kan være et skritt bort fra det skrekkscenariet.

Personer som vet de skal dø, kan ha drømmer med visse typiske, "arketypiske", innhold. Et av disse temaer er at man stiger oppover, slipper løs fra begrensninger, når frihet. I et visst eksistensielt perspektiv er alle mennesker slaver av livet.

Et hvert individ underkastes begrensninger. Selv den rikeste og mektigste må utfolde seg innenfor rammer man selv ikke rår over: Ingen kommer utenom kroppens, tidens, sykdommenes, alderdommens, forfallets og dødens grenser. Vi er alle levende døde.

Innhold

Fine hus i Brüssel glemt Colosseum - benektet historie
  
  "beings of an inferior order" - mennesket som ting
  
  Fra snill slave til brunsten opprører - Onkel Toms hytte og Sacred Hunger
  
  Herren ga, Herren tok, Herren være lovet - frihetens grenser
  
 Alle artikler er skrevet av Ole Gjems-Onstad

Søkeord: slaveri | offer