Dyade 1977/01-02 Kontemplative Oaser

Dette nummer berører et tema som vel de aller fleste mennesker på ett eller annet tidspunkt må ta stilling til — religiøsitet. Fra en historie hvor religiøs livsorientering var nærmest enerådende, svingte pendelen inn i moderne tid mot en annen ytter­lighet — sekularisering alle vegne. Særlig gjelder dette Vesten og de kommu­nistiske land i øst, men også resten av de østerlandske kulturer har merket den verdslige trend.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 80,00

Dette til tross har siste år-tier vært preget av påtagelig ny interesse for religi­øs problematikk, — for det bakenfor det fornuften og livet umiddelbart gir en del i, Det er in å snakke om sin tro, og stadig flere mennesker er på rastløs leting etter religiøs mening. Noe mer mangeslungent enn religiøst liv skal man lete lenge etter, — og vi har ikke tatt mål av oss å prøve å belyse det i sin bredde. Vi har heller ikke kommentert så mye, — bortsett fra noen tanker om umoden religiøsitet. Kan­skje kommer DYADE med et mer reflekterende nummer om religiøsitet med tid og stunder. For dette nummer var arbeidstittel kontemplative oaser, — om stille, ensom religiøs fordypelse. Her er inntrykk fra møter med de forskjel­ligste religiøse tradisjoner, — glimt inn i samfunn og miljøer som er lukket og fremmed for de fleste av oss, — hvor hovedbeskjeftigelse er å gi form til noe guddommelig som klinger i bevisstheten.

ÅRHUNDRENES LENGSEL En lengsel har slått gjennom historien, — som ikke er av historien, men tidløs og evig summende.

TEMPELDANSER I LILLE TIBET Vi er i Leh, hovedstaden i Ladakh, et gammelt kongedømme som grenser opp mot Tibets høyslette. Scenen er tempelgården i Hemis Gompa, lamaismens høyborg i området. To gjenfødte «Opplyste vesener» overværer et skremmende mysteriedrama — kamp mellom guder og demoner.

MANDALAER - TIBETANSKE PSYKOGRAMMER Den buddhistiske kosmologi omfatter millioner av verdener og astrale solsystemer i et ufattelig rom.

I RISHIKESH' STILLE RYTME Vi er på et av de viktigste steder i «Det hemmelige India». — Minuttene gikk, en time, to — solnedgangen gikk over i fiolett, aftenbrisen beveget trekronene med en stille susen, Ganges sildret like ved. I det fjerne velsignet en novise dalen med et haukende langtrukket «Ooooouuuummm».

DET ER IKKE TID DET GJELDER RENDEZ-VOUS MED LAKSHMANJOO Vi er utenfor allfarvei, på besøk hos en attraksjon man leter forgjeves etter i tu­ristbrosjyrene, Kashmirs største yogi.

FUNNET OG MISTET VÅREN KOMMER _ GRESSET GROR AV SEG SELV Vi er i et over tusen år gammelt zen-kloster i Korea. Her i stillheten er det uten betydning, det som verden utenfor regner som viktig og vesentlig.

Å LEVE MED OSS SELV SOM VI ER Krishnamurti, mannen som ikke ville være guru og verdensfrelser.

SJELENS KATEDRAL PÅ SVARGA Høsten 1976 ville kommunen utlegge Marcello Haugens særegne eiendom på Lillehammer til friluftsområde.

BETRAKTNINGER OVER EN DAG I 1930 ga Marcello Haugen ut en liten bok. Her bringer vi noen klipp.

GJEST I KARMELGÅRDEN Fra et taust fellesskap i det gamle Israel, springer en av de mest åndfulle kontemp­lative strømninger innen den katolske kirke ut, — karmelitterordenen.

MUNKEREPUBLIKKEN ATHOS Vi er på en halvøy i det nord-østlige Hellas, — i 1000 år har stedet vært sentrum for kontemplativt liv i den gresk-ortodokse kirke. Her er borglignende klostre. Her lever middelaldersk religiøs kultur og eldgamle mystikk-tradisjoner. I to artikler tar vi for oss dette merkelige samfunn. Den første er historisk, den andre skildrer møte med Athos idag.

HISTORIEN OM ET HELLIG FJELL PILEGRIM 76 UMODEN RELIGIØSITET Tema: Hvordan møter vi den religiøse lengsel når den våkner i oss.