Dyade 1977/05: Gestaltterapi

Gestaltterapi er en ganske ny metode for menneskelig vekst, utviklet av den legendariske Fritz Perls. Han var selv lege og psykoanalytiker, men valgte egne veier — selv om han plukket fra de forskjelligste kilder, — psykologi, eksistensialisme, Zen.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Perls arbeidet mest med relativt veltilpassede mennesker som ønsket å få mer ut av livet. Hans drøm var gestaltsamfunn, hvor folk levde etter gestalts frittflytende prinsipper. Men også innen mere tradisjonelle psykologiske behandlingsmetoder, begynner Perls ideer å få innpass.
Gestalt har vind i seilene og blir kjørt opp som den viktigste begivenhet i psykologien siden Freud — det kan man ihvertfall lese bak på mange av gestaltterapeutenes egne bøker. Men om betydningen strides de lærde. Gir gestaltterapi varig menneskelig forandring, eller gir den mest sterke opplevelser? Er dette alvor, eller mest uforpliktende lek?

Innhold

SENTRALE TREKK VED GESTALTTERAPIENS METODER OG TEKNIKKER

A VÆRE BEVISST HVA MAN GJØR

IKKE DYTT ELVA, DEN STRØMMER AV SEG SELV Awareness og zen.

INN OG UT AV SØPPEL-KASSA Et frittflytende bilde av mannen bak gestaltterapi, Fritz Perls. Han var en forunderlig skrue. Vi tar utgangspunkt i selvbiografien

ESALEN — SENTER FOR NYE VEKSTMETODEREt av USA's mest kjente institutter for alle mulige utviklingstilbud.

VERKSTED FOR MENNESKELIGE ERFARINGER Opplevelser fra en gestaltweekend.

Å VÆRE BEVISST HVA MAN GJØRIntervju med en norsk gestaltterapeut.

KROPPEN OG DENS SIGNALER Ord lyver, kroppsspråket er sant.

GESTALTTERAPI SOM HJELPEMIDDEL I FAMILIEBEHANDLINGEN GESTALTTERAPI OG ANNENPSYKOLOGISK TEORI Mellom psykoanalysen og gestalt-psykologi.

NOEN REFLEKSJONER TIL SLUTT

Søkeord: gestalt | psykologi | terapi

Innhold