Dyade 1979/02: Isaac Bashevis Singer

Da Svenska Akademien i oktober 1978 besluttet å gi årets Nobelpris i litteratur til den polsk-jødiske for­fatter Isaac Bashevis Singer, nå bo­satt i New York, oppnådde de 18 medlemmene to ting: Å rette ver­dens oppmerksomhet mot en spen­nende forfatter det aldri har vært mye blest om — og derigjennom å vekke interessen for en høyst egen­artet livsform som ble borte i na­zistenes gasskamre, i Holocaust: den jødiske kultur i Øst-Europa. Deler av et folk som er en gåte både for seg selv og verden.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Da Svenska Akademien i oktober 1978 besluttet å gi årets Nobelpris i litteratur til den polsk-jødiske for­fatter Isaac Bashevis Singer, nå bo­satt i New York, oppnådde de 18 medlemmene to ting: Å rette ver­dens oppmerksomhet mot en spen­nende forfatter det aldri har vært mye blest om — og derigjennom å vekke interessen for en høyst egen­artet livsform som ble borte i na­zistenes gasskamre, i Holocaust: den jødiske kultur i Øst-Europa. Deler av et folk som er en gåte både for seg selv og verden. Det er livet i den polsk-jødiske landsby, shtetl, som hårdnakket og livskraftig føres videre i Singers for­fatterskap — på samme tid både en fremmed og en svært velkjent ver­den. For Singer er ingen registrant som først og fremst prøver å bevare det som er tapt. Han fyller sin ver­den med en utrolig frodig psykolo­gisk og metafysisk fantasi der alt får liv. Menneskene får sine sår i kampen mellom lidenskapene og lovene og virrer rundt mellom det heslig demoniske og det lysende hel­lige. Singer tilhører på ingen måte den mer tårevåte og lidelsesbevisste tradisjon i jødisk litteratur — hans jøder er ikke bare andres ofre. De er også sine egne bødler. De lever i en evig krangel med tilværelsen, enten de bor i middelalderens Po­len eller i det moderne USA. Ved å gå dypt inn i det spesielle, inn i sin jødiske bakgrunn, oppnår Singer å bli universell. Det er derfor hans verden ganske snart begynner å virke så kjent. Hva vi håper å oppnå med dette nummer av DYADE, er å vekke in­teresse for Isaac Bashevis Singers forfatterskap — og derigjennom også for en fascinerende, forunderlig kultur, som har en del å si til vår egen måte å ordne våre liv på, vår måte å innrette et samfunn på. Den første artikkelen er ment å skulle gi en innføring i hva det egentlig innebærer å være jøde — og i jødenes historie, bakgrunnen for Singers forfatterskap. Novellen Du­er, som følger deretter, stammer fra samlingen A Friend of Kafka and Other Stories. Den er på mange må­ter en fortelling om jøder, her i duenes skikkelser, og er diktet rundt et tema som ofte går igjen hos Sin­ger: ondskapens rolle. Novellen hen­ter sin handling fra Warzawa i 1930-årene. Den siste artikkelen presenterer Singer og hans livslange krangel med to markante skikkelser: Spinoza og Den Allmektige. Vi anbefaler leserne å begynne på begynnelsen og lese dette DYADE som en helhet. Og vi håper at noe av den spennende glede arbeidet med dette nummer har vært forbun­det med, også smitter over på leser­ne. Deretter går veien forhåpentlig­vis til Singers egne verker. Han er en underholdende forfatter i ordets aller beste forstand.Carl Henrik Grøndahl En vandring i jødenes historie og noen tanker om hva detinnebærer å være jøde: bakgrunnen for Singers forfatterskap Duer. En novelle av Isaac Bashevis Singer Carl Henrik Grøndahl En innføring i en underholdende forfatters liv og diktning vedhjelp av et alvorlig problem:ondskapens

Søkeord: Singer | litteratur

Innhold